TESLA staví na Slovensku obří střešní solární elektrárnu

V areálu podniku Železárny Podbrezová na Slovensku vznikne největší střešní fotovoltaická elektrárna (FVE) o výkonu 3,18 MWp. Nový lokální zdroj energie se bude skládat ze 6 791 fotovoltaických panelů, jenž budou  nainstalovány střeše výrobní haly tohoto průmyslového podniku. Tuto instalaci bude realizovat společnost TESLA Blue Planet, která patří do skupiny TESLA Group.

Zdroj: Tesla Blue Planet

Investice za 2 250 000 EUR

Jak vyplývá ze záměru projektu, který publikovala společnost TESLA, maximální roční výroba na největší slovenské střešní FVE dosáhne až 3 340 MWh ročně.   Obnovitelná energie pomůže částečně nahradit plyn používaný k vytápění.

Náklady na realizaci projektu obří solární elektrárny v podniku Železárny Podbrezová dosáhnou 2 250 000 EUR. Společnost TESLA zahájí realizaci projektu na podzim letošního roku s cílem připojit elektrárnu do sítě do konce roku.

Modernizace enegetiky s využitím progresivních technologií

Projekt nové FVE je prvním krokem k modernizaci energetiky a přípravě dalších energetických projektů ve spolupráci se Železiarnami Podbrezová. Tento podnik již v minulosti provedl řadu investic, díky kterým se mu podařilo snížit emise CO2 o 52 % oproti roku 1990.

Společnost Železárny Podbrezová má eminentní zájem na dosažení prospěšných cílů v oblasti snižování emisí CO2. Za tímto účelem již od roku 1990 investovala do ekologických projektů téměř 69 milionů eur. 
 
Na nové elektrárně použije TESLA progresívní fotovoltaické střídače SolarEdge, které dokáží maximalizovat výrobu solární energie díky pokročilým technologiím. Na nové elektrárně  bude umožněn kompletní dohled při použití vlastního systému AMOS (Advanced Microgrid Optimization System). AMOS představuje  systém řízení spotřeby energie, jenž vyvinula společnost TESLA 50HZ. Největší předností systému AMOS je efektivní řízení vyrobené energie a maximalizaei celkových úspor v rámci spotřebované elektřiny ze sítě.

O společnosti

TESLA Blue Planet je integrátor komplexních středních a velkých řešení pro výrobu a skladování zelené energie. Stavíme zařízení pro ukládání energie, integrované mikrosítě, hybridní a komunitní elektrárny a energetickou infrastrukturu optimalizovanou pro elektromobilitu.

TESLA Blue Planet navrhuje, dimenzuje, konstruuje, provozuje a udržuje řešení s nejvyšší úrovní automatizace. Ve skutečnosti garantujeme nejlepší výkonnost energetických aktiv. Dodáváme čistou, stabilní a levnou elektřinu pro vaše provozy a zároveň snižujeme vaši uhlíkovou stopu.