Švédsko se chce stát evropským lídrem ve výrobě bateriových článků

Nová legislativa, kterou v prosinci 2020 schválila Evropská komise naznačují, že bateriový průmysl bude muset minimalizovat své společenské a uhlíkové dopady. Organizace Fossil Free Sweden (Švédsko bez fosilních energetických zdrojů) předložila švédské vládě svůj návrh nové celostátní strategie týkající se bateriových článků, která popisuje, jak se Švédsko může stát jedničkou ve vývoji trvale udržitelného hodnotového řetězce bateriových článků.

Zdroj: WEMAG

Zdroj: WEMAG

 

Důraz na rozvoj bateriového průmyslu

Evropská komise v prosinci 2020 schválila návrh nových předpisů pro regulaci výroby bateriových článků. Jedná se o velmi ambiciózní návrh, jehož cílem je snížit jak uhlíkovou stopu, kterou bateriové články zanechávají, tak společenské dopady tohoto průmyslového oboru. Tento návrh předložila Evropská bateriová aliance, kterou v roce 2017 založil eurokomisař Maroš Šefčovič s cílem vybudovat v Evropě trvale udržitelný hodnotový řetězec bateriových článků. 

Švédská strategie pro trvale udržitelný hodnotový řetězec bateriových článků naznačuje, jak chce Švédsko pomáhat při dalším rozvoji evropského bateriového průmyslu.Zajištění trvale udržitelné výroby bateriových článků je důležité nejen pro splnění klimatických cílů, ale umožní nám také vytvořit konkurenceschopné průmyslové odvětví, které poroste a vytvoří nová pracovní místa v celém hodnotovém řetězci bateriových článků.

Svante Axelsson, národní koordinátor organizace Fossil Free Sweden, říká: „Velká poptávka po elektrifikaci dopravního sektoru a průmyslových oborů odhalila úzká místa ve výrobě bateriových článků. Trvale udržitelná výroba bateriových článků se ve Švédsku může stát další velkou průmyslovou revolucí.“

V žebříčku NEF organizace Bloomberg s názvem „Státy s nejlepším hodnotovým řetězcem lithiových bateriových článků (Global Lithium-Ion Battery Supply Chain Ranking)“ se očekává, že se Švédsko ze stávajícího 10. místa posune do roku 2025 na 4. místo za Čínu, Japonsko a Spojené státy americké.Švédsko má silnou pozici, přístup k surovinám, levnou výrobu elektřiny z nefosilních zdrojů, zkušenosti i politické nástroje, které podporují pokračující elektrifikaci s co nejmenšími environmentálními dopady. Navíc má Švédsko silné zástupce v celém hodnotovém řetězci, od recyklace a těžby přes výrobu aktivních materiálů až po rozsáhlé aplikace bateriových článků a buněk v automobilovém průmyslu a energetice.

Nová strategie

Národní strategie pro trvale udržitelný hodnotový řetězec bateriových článků vznikla na základě spolupráce vládní iniciativy Fossil Free Sweden a organizace EIT InnoEnergy, která také položila základy Evropské bateriové strategie pro Evropskou komisi.Tuto strategii podporují hlavní hráči z celého hodnotového řetězce, včetně švédského těžebního průmyslu, výrobce baterií Northvolt, výrobců automobilů Volvo Cars, Volvo Group a Scania, distributora elektřiny Vattenfall a také včetně řady univerzit a environmentálních organizací.

Tato nová strategie představila požadavky na ustanovení národního politického rámce v těchto pěti oblastech:

1.Trvale udržitelné baterie pro energetiku a dopravu bez fosilních paliv: podpora poptávky a využívání trvale udržitelných bateriových článků.

2.Trvale udržitelná výroba bateriových článků, nový průmyslový obor pro Švédsko: vytvoření podmínek pro další rozvoj trvale udržitelného hodnotového řetězce bateriových článků ve Švédsku.

3.Využívání a obnova materiálů pro zajištění trvalé udržitelnosti a cirkularity bateriového průmyslu: vytvoření podmínek, které umožní těžebnímu a recyklačnímu průmyslu zajistit trvale udržitelnou výrobu a dodávky základních surovin.

4.Rozvoj schopností a dovedností pro lepší budoucnost: investice do výzkumu, inovací a vzdělávání.

5.Spolupráce a dialog pro další růst a export: zavést a rozšířit možnosti pro spolupráci všech zainteresovaných stran v celém hodnotovém řetězci pro bateriové články.

Kenneth Johansson, generální ředitel organizace EIT InnoEnergy Scandinavia, říká: „Už dnes je Švédsko nedílnou a pevnou součástí evropského bateriového ekosystému, ale stále zde existuje prostor pro další rozvoj v řadě segmentů hodnotového řetězce a v tomto směru může být tato nová strategie důležitým nástrojem. Jsme ohromeni tím, jak se všichni zainteresovaní k této strategii staví, a věříme, že do budoucna se tento postoj může stát modelovou ukázkou pro ostatní evropské země, jak k tomuto problému přistupovat.“