Studie: Komunitní energetika jako cesta k energetické nezávislosti

České republice může k energetické nezávislosti a odklonu od dovozu ruských fosilních paliv pomoci mimo jiné komunální energetika. Ukázala to studie expertní skupiny EGÚ Brno, kterou si zadaly Centrum pro dopravu a energetiku, Hnutí Duha a společnost Frank Bold.

Zdroj: Edison Energia

Velký potenciál

Potenciál instalované kapacity komunitně spravovaných fotovoltaických elektráren činí podle studie přes čtyři gigawatty (GW), což je téměř dvakrát více než všechny dosavadní fotovoltaické zdroje v ČR. 

Podle Michala Macenauera z EGÚ Brno, který je autorem studie o možnostech komunitní energetiky v Česku, činí potenciál instalované kapacity komunitně spravovaných fotovoltaických elektráren přes čtyři gigawatty (GW). Toto je téměř dvakrát více než všechny dosavadní fotovoltaické zdroje v ČR.

Důraz na samovýrobce a sdílení energie

Podstatou energetické komunity je, že dosavadní odběratelé energií, jako jsou například domácnosti nebo obce, se sami stávají výrobci a prodejci a energie poté sdílí mezi sebou. Mezi komunity, které mohou komunitní energetiku využívat, patří například obce či bytové domy.

Přebytky mohou odprodat do sítě. V případě větru by při plném zapojení obcí mohl stávající výkon vzrůst až desetkrát. Jen z těchto dvou technologií by tak komunitní energetika mohla pokrýt osminu celkové současné spotřeby elektřiny v Česku, uvedly organizace.

Rozjezd komunitní energetiky byl dosud v Česku i kvůli chybějící legislativě zabrzděn. 

„Prohlubující se energetická krize bohužel jen tak neskončí, a lidé to budou čím dál silněji pociťovat na svých peněženkách. Pro mnoho z nich, především pro vlastníky domů a bytů, může zapojení do komunitních energetických projektů s důrazem na obnovitelné zdroje představovat účinnou kompenzaci těchto nákladů,“ uvedl spolupracovník Centra pro dopravu a energetiku Tomáš Jungwirth.

Nutnost systémových změn

Pro rozvoj komunitní energetiky budou klíčové systémové změny, které je třeba prosadit co nejdříve. Jde například o nový energetický zákon a další právní předpisy, ale také o dotace – z evropských fondů budou pro komunitní energetiku k dispozici desítky miliard korun.

„Česko zaspalo a záměrně si nechalo v rámci rozvoje OZE ujet vlak. V případě komunitní energetiky však stále můžeme Západ dohnat. Poptávka ze strany obcí je značná a roste. Iniciativy se chápou i jednotlivci, spolky či místní akční skupiny. Aby bylo možné naplno využít domácí potenciál, je třeba odstranit legislativní překážky,“ uvedl energetický expert Hnutí Duha Tomáš Jagoš.

Podle obchodního ředitele energetické skupiny UCED a odborníka na novou energetiku Václava Skoblíka je systém již dobře rozběhnutý v západoevropských státech, včetně sousedního Německa či Rakouska.

„V Česku jsme zatím trochu pozadu. Trend brzdí zejména absence detailní legislativní úpravy a v řadě případů i neochota veřejnosti k tvorbě společenských družstev,“ uvedl Jungwirth.

Existuje podle něj i celá řada negativ. Například při aplikaci komunální energetiky v bytových domech je častou otázkou klíč, kterým se vyrobená elektřina dělí mezi jednotlivé bytové jednotky. Bytová jednotka s větší spotřebou elektřiny je výrazně zvýhodněna na úkor bytové jednotky se spotřebo malou, zatímco investice do výstavby fotovoltaické elektrárny je společná, obvykle hrazená z bytového fondu.