Start komunitní energetiky: Do Sněmovny míří revoluční novela LEX OZE 2. Co přinese?

Po více než 9-měsíčním zpoždění míří do sněmovny novela energetického zákona , které se také říká „LEZ OZE 2“. Vůbec poprvé v historii u nás umožní sdílení vlastní vyrobené energie mezi členy energetických společenství nebo mezi zákazníky.

 

O rozvoji komunitní energetiky se bude diskutovat na workshopu v rámci Smart Energy Forum v Praze ve dnech 17.-18. října 2023.

Malá velká revoluce v energetice

Připravovaná novela energetického zákona otevírá dveře komunitní energetice. Díky ní budou moci obyvatelé bytových domů, obce či podniky sdílet elektřinu, kterou sami vyrobí.

LEX OZE 2 má umožnit vznik energetických společenství, jejichž hlavním účelem bude zaměřovat se na investice do obnovitelných zdrojů energie a sdílení veškerých souvisejících přínosů. Ty mohou jednak spočívat ve sdílení vygenerované elektřiny, jednak v podobě rozdělení zisku v případě přebytků.

Dlouho očekávaná novela přináší zlom, díky kterému si české domácnosti budou moci efektivně zajistit čistou a cenově stabilní elektřinu z obnovitelných zdrojů a mít prospěch z fotovoltaických nebo větrných elektráren, které se staví v jejich okolí. Spotřebitelé mohou snížit svoji závislosti na nevyzpytatelném vývoji cen na energetickém trhu.

Současně je LEX OZE 2 důležitý impulz pro další rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice. Pokud novela projde Parlamentem, budou u nás moci vznikat energetická společenství, která mají definovanou právní formu i podmínky fungování.

Novela otevírá cestu ke vzniku energetických společenství a sdílení elektřiny v neziskovém režimu. Definuje také aktivního zákazníka a chráněného zákazníka a stanovuje podmínky pro vznik a fungování Elektroenergetického datového centra (EDC).

Sdílení energie

Principem komunitní energetiky bude sdílení vlastní vyrobené elektřiny. Sdílení bude možné přes dva základní instituty: aktivní zákazník a energetické společenství. Institut aktivního zákazníka umožní, aby každý mohl svou vyrobenou elektřinu sdílet v jiném tzv. předávacím místě. Například, že energii vyrobenou na chatě může spotřebovávat ve svém bytě.

Takových míst bude každý moci mít až deset, takže je bude moci využívat i širší rodina, úřady na obcích nebo třeba firma s více pobočkami. Druhým institutem bude energetické společenství.

V rámci něho budou vznikat skupiny sdílení, kde se do jedné skupiny bude moci zapojit až 1 000 členů, kteří si budou moci energii posílat na území až tří obcí s rozšířenou působností nebo na území hlavního města Prahy. Pro vznik společenství bude třeba založit právnickou osobu, družstvo nebo spolek a poté se zaregistrovat u Energetického regulačního úřadu.

Možná úskalí?

Pro rozvoj komunitní energetiky bude však nutné opravit byrokratické překážky v LEX OZE 2, které brání kontrole obcí nad jejich investicemi a zapojení příspěvkových organizací. O co půjde v praxi?

„Podle návrhu by aktivní zákazník měl možnost mít až 10 odběrných míst a vyrobenou energii sdílet mezi nimi. Dále by až tři aktivní zákazníci směli sdílet energii mezi sebou, přičemž jsou stanovena určitá omezení. Tento přístup lze dle mého přesvědčení považovat za krok správným směrem a mohl by představovat nový začátek pro komunitní energetiku. V tuto chvíli by tak nemuselo být nezbytně nutné masivní zakládání energetických společenství, neboť novela se více zaměřuje na podporu modelu aktivního zákazníka,“ říká Patrícia Čekanová, Prezidentka Asociace komunitní energetiky ČR

Pro společenství návrh novely zavádí mnoho byrokratických bariér, které jsou v porovnání s ostatními předpisy v energetice velmi přísné. Týká se to například velmi krátké výpovědní doby členství v délce 1 měsíce (u běžného dodavatele elektřiny činí výpovědní lhůta 3 měsíce) nebo pokuta až 15 000 000 Kč pro společenství při porušení banálních povinností, kterou je například nepřesné vedení seznamu členů společenství.

Elektřinu bude možné sdílet nejen ve společenství s neomezeným počtem dalších odběrných míst napříč 3 obcemi, ale také skrze status aktivního zákazníka třeba mezi svou chatou a bytem v obytném domě.

Tento způsob sdílení nebude geograficky omezený, může v něm však být kromě aktivního zákazníka dalších maximálně 10 odběrných míst. Všechna odběrná místa zapojená do sdílení elektřiny, musí disponovat průběhovým měřením. Chytrý elektroměr musí na své náklady dodat distributor.

Další sporné záležitosti

Detaily a konkrétní podobu sdílení elektřiny novela zákona neobsahuje.

Rozsah a podmínky přístupu k údajům z měření v budoucnu stanoví vyhláškou Ministerstvo průmyslu a obchodu a další praktický postup stanoví Energetický regulační úřad. Komunitní energetika a vznik energetických společenství je významným krokem k rozvoji obnovitelných decentralizovaných zdrojů a k potenciální energetické nezávislosti. Benefity pro koncového uživatele jsou v praxi ale bohužel minimální.

Výhodou sdílení elektřiny bývá úspora na distribučních poplatcích. Lex OZE II ovšem s tímto nepočítá a distribuční poplatky se v případě České republiky budou týkat i těch, kteří elektřinu sdílí mezi sebou, nejen těch, kteří ji nakupují ze sítě. Reálně se tedy úspora u koncového zákazníka a člena energetického společenství propíše pouze na faktuře za spotřebovanou elektřinu ze sítě

Kdy to bude schváleno?

V návrhu pořadu nadcházející schůze Poslanecké sněmovny se již objevila na programu jednání novela LEX OZE 2. Zatím není jisté, zda a případně v jaké podobě se bod dostane na jednání ve sněmovně.

Příští schůze Poslanecké sněmovny bude zahájena v úterý 29. srpna. Na její program se můžete podívat zde https://lnkd.in/eDGTQABN

V případě brzkého schválení LEX OZE 2 má Česko šanci, že získá další nástroj pro snížení cen energií a podpoření lokání výroby z obnovitelných  zdrojů energie.

Lze doufat, že se v legislativním procesu podaří do LEX OZE 2 začlenit potřebný legislativní rámec pro akumulaci energie a agregaci flexibility. Tyto potřebné právní úpravy umožní dynamický rozvoj komunitní energetiky u nás.

O rozvoji komunitní energetiky se bude diskutovat na workshopu v rámci Smart Energy Forum v Praze ve dnech 17.-18. října 2023.