Slovensko už druhý rok po sebe plní podiel OZE, ku ktorému sa zaviazalo

Eurostat zverejnil údaje o podieloch OZE na domácej spotrebe v členských krajinách EÚ. Napriek viac ako 7 rokov trvajúcemu stop-stavu a súčasným problémom s pripájaním nových zdrojov dosiahlo Slovensko pozoruhodných 17,3%. Kým však začneme oslavovať, pripomeňme si zmenu metodiky, na ktorú SAPI upozornila už začiatkom minulého roka.

 

Zdroj: Belectric

Podiel v čitateli sa nezvýšil, ale klesol menovateľ

Do podielu obnoviteľných zdrojov sa na Slovensku totiž ráta aj spaľovanie dreva domácnosťami, čo považujeme za vážny a stále nezodpovedaný problém. Zároveň je potrebné poukázať na to, že aktuálne medziročné zvýšenie o 0,4% nie je spôsobené nárastom nových OZE, ale predovšetkým poklesom spotreby energie v doprave, keďže sa počas pandemického roku 2020 výrazne znížila mobilita.

Inými slovami: podiel v čitateli sa nezvýšil, ale klesol menovateľ.

Realizácia bude náročnejšia

Môžeme teda spoľahlivo povedať, že Slovensko NEMÁ podiel OZE na úrovni 17,3% a pravdepodobne si teda stále neplníme naše záväzky. Do roku 2030 sa bavíme o podiele o 19 percentách, pričom je otázne, či nové zdroje stihneme postaviť. Aktuálne neexistuje podnikateľské prostredie, ktoré by rozvoju OZE prialo.

Máme síce pekné ambície a ciele zakotvené v POO a NECP, ale realizácia bude náročnejšia. Kvôli G-komponentu stoja už 2 roky aukcie a nové nastavenie tohto sporného poplatku investorov tiež veľmi nemotivuje.

„Ďalej tu máme obštrukcie pri pripájaní, limity pre nové obnoviteľné zdroje a samozrejme EIA, komplikujúca obzvlášť rozvoj veternej a geotermálnej energie. Je predčasné tešiť sa, že cieľ máme splnený…,“ hovorí Jan Karaba, President SAPI.