Shoda politiků: Soláry patří na střechy, ne na pole!

V jižních Čechách nevznikne obří fotovoltaické elektrárna na pozemku o  rozloze 55 ha. Politici jsou proti těmto stavbám na zemědělské půdě, i když investoři tvrdí, že se tím podpoří biodiverzita.

Zdroj: ČEZ

Zamítnutí žádosti o vybudování obří elektrárny

Nejmenovaná pražská firma oslovila náš odbor životního prostředí s žádostí o konzultaci jednoho solárního projektu,“ sděluje Mgr. Františe Talíř, první vícehejtman (KDU-ČSL) v Jihočeském kraji na webu.

Podle sdělení developera výstavba nové obří fotovoltaické elektrárny o rozloze 55 ha, která samozřejmě nebude vůbec nikomu vadit. A už vůbec ne přírodě, dokonce prý svým způsobem podpoří biodivezitu. Jediná „drobnost“ je, že to je všechno zemědělská půda.

„Jelikož úředníci vědí, že mě mají o podobných případech informovat, přeskládal jsem si program a zástupce této firmy přijal osobně,“ dodává Talíř.

Takže pozor!

„My jako kraj 100% podporujeme solární panely na střechách všech supermarketů, škol, parkovišť, nemocnic, atd. To je správná cesta. Jakékoliv zabírání půdy a likvidace krajiny ve jménu „ekologie“ je ale pro mě opravdu červeným hadrem,“ zdůrazňuje Talíř.

„Zástupcům firmy jsem tedy poděkoval za návštěvu a ujistil je, že udělám všechno pro to, aby tento projekt nikdy nevznikl. Na plakátech jsem měl napsáno napsáno: ”Ochráníme jihočeskou krajinu.” A myslím to vážně,“ uzavírá Talíř.

Logický krok

„Solární panely patří především na střechy, nikoli na úrodná pole! Tohle razím už dlouho, a proto je pro mě naprosto logický krok podporovat domácnosti v nákupu ekologicky šetrných produktů,“ říká místopředseda vlády a šéf KDÚ- ČSL Marian Jurečka.

„Naším záměrem je pomoci životnímu prostředí s tím, že podporou solárů na střechách ve spojení s programem Nová zelená úsporám zajistíme dostatečné množství levnější a udržitelné energie jak pro domácnosti, tak i obce,“ uzavírá Jurečka.