S-Power posiluje na trhu. Hodlá postavit až 10 MWp nových solárů

Rok 2022 se nesl ve znamení pokračujícího zájmu o střešní fotovoltaiky. Boom také  v loňském roce zásadním způsobem prověřil spolehlivost instalačních firem. Zákazníci často čekali na instalaci a připojení k distribuční síti dvojnásobně dlouhou dobu.

Zdroj: S-Power

Extrémní situace na trhu

Montážní týmy kvůli nedostatku komponent musely vyjíždět k jednotlivým zakázkám opakovaně. Komplikace se nevyhnuly ani dlouholetému lídru trhu S-Power Energies. Díky přijatým opatřením ale firma vstupuje do nového roku v plné kondici.

„Rok 2022 byl extrémně složitý. Poptávkový převis, který odstartovala pandemie, byl vzhledem k nedostatku kvalifikovaných lidí náročnou výzvou. Nelehkou situaci pak mohutně zhoršila válka na Ukrajině. Zájem o fotovoltaiku ještě stoupl, zatímco dodavatelské řetězce a mezinárodní doprava zkolabovaly,“ shrnuje jednatel S-Power Energies Jaroslav Šuvarský.

I když firma měla nasmlouvané technologie od stabilních partnerů na měsíce dopředu, docházelo k natolik velkým výpadkům, že se instalační doba v S-Power Energies postupně prodloužila z původních čtyř měsíců až na osm.

„Abychom situaci zvládli, museli jsme zavést omezující opatření. Z nabídky jsme dočasně vyřadili kriticky nedostatková tepelná čerpadla a přijímali jsme pouze objednávky na nové elektrárny, nikoli na rozšíření starších,“ vysvětluje Šuvarský. Kapacitu montážního týmu totiž blokovaly opakované výjezdy způsobené chybějícími technologiemi.

Dobrá pověst na prvním místě

S ohledem na složité podmínky nebyl mezi prioritami S-Power Energies růst tržního podílu. „Nechtěli jsme honbou za zakázkami ohrozit léta budovanou reputaci. Soustředili jsme se na udržení kvality a dokončení rozdělaných objednávek,“ říká Šuvarský.

Firma svým závazkům – byť v delších lhůtách – dostála, a to i za cenu vícenákladů. Ačkoli montážní týmy k řadě zákazníků jezdily kvůli chybějícím technologiím na několikrát, na sjednané ceně to nic neměnilo.

„Zakládáme si na tom, že držíme smluvní cenu. Bez ohledu na vývoj měnových kurzů, inflaci nebo počet výjezdů. Přes částku, kterou klient podepíše, zkrátka nejede vlak,“ shrnuje jednatel S-Power Energies.

Nakonec se společnosti podařilo odbavit zhruba stejné množství klientů jako v roce 2021.

Rostoucí zájem o velké elektrárny

Naprostá většina domácností (konkrétně 92 %) si objednávala bateriové systémy. Tedy takové, které uchovávají přebytky vyrobené energie na později a umožňují fungovat i při výpadcích centrální sítě.

Touha po větší míře soběstačnosti se výrazně projevila i u firem. Ty si loni pořizovaly podstatně větší elektrárny než v předchozích letech. Zatímco počet zobchodovaných B2B zakázek se loni v rámci S-Power Energies meziročně zhruba zdvojnásobil, instalovaný výkon vyrostl oproti předchozímu roku víc než osminásobně.

Obrázek: Firemní zakázky S-Power Energies, vývoj v letech 2020-2022

„Zatímco v roce 2021 jsme podepsali 61 firemních smluv o souhrnném instalovaném výkonu 1,27 MWp, loni jsme uzavřeli přibližně 110 zakázek o celkové velikosti kolem 10,5 MWp. Průměrná velikost firemní zakázky byla loni nejčastěji 100+ kWp. O rok dřív bylo číslo třetinové,“ vyčísluje Šuvarský.

Letos až 350 fotovoltaik měsíčně

S-Power Energies nastupuje do roku 2023 s velkými cíli. Díky úspěšnému posílení týmu a stabilizaci dodávek technologií má nyní firma kapacitu na výstavbu až 350 fotovoltaik pro rodinné domy měsíčně. Oproti loňskému roku tak navýšila svou instalační kapacitu zhruba dvojnásobně.

„Máme skladové zásoby veškerých technologií na měsíce dopředu a posílili jsme pracovní týmy ve všech regionech republiky. Instalační lhůtu jsme zkrátili na pouhé tři měsíce od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy,“ říká sebevědomě Jaroslav Šuvarský.

Firmě se zároveň podařilo obnovit i pravidelné dodávky tepelných čerpadel od rakouského výrobce, takže opět nabízí i kombinované sestavy. „Na rozdíl od některých konkurentů, kteří se stále potýkají s krizí, my do letošního roku vstupujeme ve 100procentní kondici. Dokonce jsme se rozrostli o novou dceřinou společnost,“ doplňuje jednatel.

Expanze do B2B sektoru

V reakci na rostoucí poptávku ze strany firemních zákazníků založila společnost S-Power Energies k 1. lednu 2023 specializovanou dceřinou firmu S-Power Business Solutions. Ta se bude orientovat výhradně na B2B zakázky.

„Letos plánujeme v rámci S-Power Business Solutions obrat mezi 400-600 miliony korun, což je až dvojnásobek loňského objemu firemních zakázek. Zaměříme se především na střešní fotovoltaiky, ovšem už teď máme zobchodovaných i několik pozemních,“ upřesňuje Šuvarský.

Původní firma S-Power Energies se bude věnovat už pouze domácnostem.