Rozhovor se zakladatelem Green Energy Trading

Green Energy Trading s.r.o. je na trhu od roku 2010. Původně však tato firma existovala jako EURO TRADE AGENCY s.r.o. Jednatele a zakladatele této společnosti jsme se zeptali nejen na zákulisí jejího vzniku. Mgr. Jaroslav Růžička o vývoji trhu s fotovoltaikou a o jeho vlastní podnikatelské cestě.

Zdroj: GE Trading

Co Vás vedlo k založení EURO TRADE AGENCY?

Začátkem milénia jsem byl vlastníkem společnosti EUROPrint CZ s.r.o., která na území ČR i v Rakousku podnikala v oblasti reklamy, vydavatelství a tisku. Také jsem vyvíjel další aktivity, které tolik nesouvisely s reklamní činností, byl to převážně obchod s obalovým materiálem. Proto jsme v roce 2005 s mým kamarádem (panem Škorpíkem) založili společnost EURO TRADE AGENCY s.r.o. Po čase jsme se však domluvili, že dál společně podnikat nebudeme a tuto činnost jsme utlumili.

Od tisku propagačních materiálů jste poté přešel k obchodování s fotovoltaikou. Proč taková změna?

Nebylo to úplně od – k. Společnost EUROPrint CZ stále existuje a funguje, i když je její aktivita trochu utlumená. Dříve jsme měli více aktivit v ČR, ale nyní se orientujeme výhradně na Rakousko.

A s podnikám v oblasti fotovoltaiky to bylo tak, že jsem v roce 2008 jsem začal pracovat ve skupině podnikatelů, kteří v Hrušovanech nad Jevišovkou na ploše 5 ha developovali projekt fotovoltaické elektrárny s instalovaným výkonem 3,5 MWh. Touto činností jsem se začal zabývat stále více a tento projekt se dotáhl do stadia „ready to built“. Začal jsem zprostředkovávat akvizice pro projekty fotovoltaických elektráren, a to nejen pro tuto skupinu. A protože jsem se stále více věnoval aktivitám v oblasti obnovitelných zdrojů, které už s názvem EURO TRADE AGENCY neměly tolik společného, došlo v roce 2010 k přejmenování této firmy na nynější Green Energy Trading s.r.o., která se zabývá obchodem v oblasti obnovitelných zdrojů.

Dříve ještě Green Energy Trading působila jako poradenská firma pro investory, kteří chtěli investovat do výstavby větších fotovoltaických elektráren v Česku, Rumunsku, Bulharsku a v Maďarsku. Firma zprostředkovávala akvizice pro investory nejen z Česka a z okolních zemí, ale i pro investory asijské. Od roku 2017 jsme začali prodávat mimo jiné solární komponenty a solární moduly. A v roce 2021 došlo ke strategickému rozhodnutí, že tuto činnost budeme provádět ve větším měřítku a začali jsme nakupovat solární panely v kontejnerovém množství. Pro velkou poptávku jsme začátkem roku 2022 přidali do sortimentu také solární měniče a baterie a v květnu téhož roku jsme (opět pro velkou poptávku) rozšířili nabídku o konstrukce.

Myslíte, že fotovoltaika je v ČR již zaběhlý trend nebo se zde ještě stále jedná o docela nové téma? Jak vnímáte vývoj trhu?

O nové téma se u nás už určitě nejedná. Faktem ale je, že oblast fotovoltaiky v ČR v posledních dvou letech zažívá obrovský boom.

První velký boom v ČR byl od roku 2008 do roku 2010, kdy byla dotace na výkup elektrické energie např. ve formě zelených bonusů. V té době se tedy u nás hodně stavěly fotovoltaické elektrárny. V roce 2010 byla ale situace ohledně podpory obnovitelných zdrojů přehodnocena a tato podpora byla podstatně snížena. Pro investory už nebylo atraktivní tyto projekty realizovat, takže došlo k útlumu. Podobný vývoj byl ale i v ostatních zemích. Např. na Slovensku byl větší rozvoj v roce 2012, paralelně i v Rumunsku a Bulharsku, v roce 2017 se zase objevil boom v Maďarsku a v roce 2018 to bylo Polsko. Vždy se objevila nějaká země, kde státní podpora byla zrovna větší, a kde byl tím pádem trh pro investory atraktivnější, jelikož návratnost fotovoltaických elektráren byla výhodnější.

V současné době lze vnímat, že ten boom probíhá ve všech zemích Evropy. K různým dotačním programům jak na rezidenční, tak na komerční projekty se Česká republika přidala v roce 2019 (Zelená úsporám, RES+) a začaly se zde aktivně stavět fotovoltaické elektrárny. To je jeden faktor toho, proč je teď tak velký boom v instalaci a druhým faktorem je bezpochyby zdražování elektrické energie a snaha o soběstačnost (i domácností). Tento trend je zaznamenaný poslední dva roky a stále se zvyšuje nejen v ČR, ale i na Slovensku, kde se tento rozmach v současné době rozjíždí. Proto tam má Green Energy Trading nyní rozpracovaný koncept většího projektu na pozemní instalaci ve spojení s Čínským investorem.

Trendu přispívá i to, že se mění energetické zákony v podstatě ve všech okolních zemích, přidává se i Balkán. Vnímám to tak, že v současné době v Evropě probíhá energetický boom v oblasti obnovitelných zdrojů prakticky ve všech zemích.

V kolika letech jste začal podnikat?

Živnostenský list jsem si založil ihned jak to bylo možné, tedy po Sametové revoluci v listopadu 1989, prakticky ještě ten měsíc. Vzpomínám, že jsme tehdy ještě tápali, jak se to vlastně má podat, ani ta paní na živnostenském úřadě si nebyla úplně jistá, jak se to má vyplnit (smích). Podnikat jsem tedy začal, když mi bylo 26 let. Koupil jsem si videokameru a moje první živnostenská činnost bylo pořizování videozáznamu, natáčel jsem různé akce, většinou svatby.

Vždy mě to táhlo k reklamě, takže dalším krokem bylo, že jsem postupně založil několik společností v oblasti reklamy a vydavatelství. roku Od roku 1992 jsme s rakouským společníkem vydávali časopis, který informoval rakouské pohraničí kolem Znojma (Retz, Hollabrunn…) o zajímavých akcích, příležitostech a aktivitách, často se zde prezentovaly různé restaurace, ale také jsme spolupracovali s městem Znojmem. Časopis vycházel s různými obměnami, pak jsme ho vydávali pod názvem Willkommen a s touto činností jsme přestali v roce 2015.

A čemu jste se věnoval před rokem 1989?

Když mi bylo 16 let, založil jsem hudební skupinu, hráli jsme tenkrát jako žáci gymnázia při různých prezentacích školy. Když jsem studoval na vysoké, tak jsem hrál v rockové skupině. V podstatě to byla podnikatelská činnost, protože z koncertů jsem měl příjem, hráli jsme pravidelně každý pátek a sobotu na různých akcích, na svatbách, silvestry apod. V té době jsme museli splňovat nějaké oficiální podmínky, měli jsme tzv. přehrávky, na základě, kterých jsme dostali oficiální papír, kde nám byl stanoven legální příjem.

Věnujete se hudbě i dnes?

Hudbě se věnuju stále a rád, i když nyní hlavně pasivně, rád poslouchám. Ale také i trochu aktivně, stále mám nástroj, klávesy, když mám někdy trochu času, tak si rád zahraju.

Jaké jsou Vaše ambice ohledně společnosti? Jaké máte cíle do budoucna?

Jak jsem již říkal ambice firmy se výrazně zvedly v prosinci roku 2021 a v současné době odebíráme zboží jak od distributorů, tak přímo od výrobců. Jedním z cílů je každopádně uspokojit český trh, naší cílovou skupinou jsou instalatéři, kteří odebírají paletové množství, ale jsou to i přímo koncoví zákazníci, kteří si chtějí objednat např. 10 panelů. Současně jsou naší cílovou skupinou i velké obchodní společnosti, které poptávají celé kontejnery. Nechceme však zůstat koncentrovaní pouze na český trh, ale máme ambice expandovat i do dalších evropských zemí. Konkrétně nás v současné době zajímá Slovensko a uvažujeme také o Itálii, Bulharsku a dalších zemích.