Rozhodnutí o dosažení nové klimatického cíle pro EU se odkládá na prosinec

Evropský parlament na počátku října letošního podpořil snížení emisí skleníkových v EU plynů oproti roku 1990 o 60 %, oproti aktuálně platným 40 %. O aktualizaci klimatického cíle EU pro rok 2030 jednali v pátek Evropští ministři životního prostředí. Jednání bude pokračovat dále v prosinci, kde se stanoví cíl pro dosažení klimatické neutrality.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

Na pátečním jednání byl akceptován částečně návrh Německa snížení emisí o 55 %. Neměcko ve druhém pololetí letošního roku předsedá Radě EU a jeho cílem je prosazení společného cíle pro dosažení klimatické neutrality. K úplné shodě v postoji členských států EU ke klimatické neutralitě zatím nedošlo.

Závazek k dosažení cílů pro rok 2030 nebyl vysloven poté, co o jeho konkrétní výši a podobě na summitu Rady ministrů nebylo rozhodnuto. Další jednání  lídrů EU o nových klimatických cílech proběhne na summitu konaném od 10. prosince.

Již v září se na shromáždění Parlamentu EU odhlasovala změna klimatického cíle pro rok 2030. Pro snížení emisí o 60 % bylo 352 poslanců, proti 326 a 18 se zdrželo hlasování.

Sporné body

Sporným bodem nadále zůstává, zda by se klimatická neutralita EU do roku 2050 měla dosáhnout samostatně, nebo kolektivně . Švédsko, Lucembursko, Španělsko, Dánsko a Rakousko uvedly, že národní závazky v oblasti uhlíkové neutrality jsou klíčové pro úspěch EU jako celku.

Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka je ovšem už snížení emisí o 55 % oproti roku 1990 tak, jak jej v minulém měsíci představila Evropská komise, pro Českou republiku nereálné.

Většina ministrů životního prostředí během minulého pátku podpořila 55% cíl platný pro rok 2030 a žádný z ministrů nebyl proti dlouhodobému cíli Komise v podobě klimatické neutrality EU do roku 2050, přestože některé země východní Evropy vyjádřily obavy nad opatřeními, která budou nutná k rychlému zvýšení ambicí v nynější dekádě.

Rumunsko a Maďarsko také zdůraznily jejich zájem na tom, aby si členské státy EU samostatně a svobodně rozhodovaly o vlastním energetickém mixu a technologických zákazech.

Poslanci na posledním jednání Evropského parlamentu také odhlasovali, že každý členský stát EU dosáhne klimatické neutrality do konce roku 2050 individuálně. Alternativou bylo, že některým členským státům by bylo umožněno cíl splnit později, pokud by jej jiné státy splnily brzy.