Řešení akumulace energie v rezidenčních a menších komerčních FV instalacích

Bateriová úložiště podstatně zvyšují efektivitu solárního systému. Nejen, že umožňují využít více vyrobené energie a omezit přetoky do sítě, ale v kombinaci s obchodováním na spotovém trhu nebo kapacitními službami přináší svým majitelům i zajímavé příjmy. A možnosti využití baterií se budou dále rozšiřovat. I přes vysokou pořizovací cenu jsou tedy dobrou investicí.

Zdroj: Photon Energy

Způsoby, jak ekonomicky dosáhnout optimální kapacity úložiště při využití běžně dostupných komponent, představují odborníci ze společnosti Photon Energy.

Solární střídače GoodWe a baterie Dyness a Pylontech

Střídače GoodWe ET do 10 kW lze propojovat s bateriemi Dyness nebo Pylontech. Jedná se o nejběžnější kombinaci.

S ohledem na napěťový rozsah lze ke GoodWe ET připojit baterii Dyness T10, T14 a T17 a získat tak kapacitu od 10,65 kWh do 17,75 kWh. Pro větší kapacitu úložiště se nabízí využití baterie Pylontech Powercube X2. Připojit lze 4 až 7 baterií Pylontech H48074, tedy rozsah od 14,2 kWh do 24,85 kWh.

 


Obr. 1. Střídač GoodWe GW10K-ET Plus + Dyness Tower T17

 

Obr. 2: Střídač GoodWe GW10K-ET Plus + Pylontech Powercube

Nicméně tímto možnost navýšení kapacity nekončí. S pomocí zařízení Dyness Combiner Box, lze paralelně propojit 2 až 4 Dyness Tower T17, což znamená kapacitu až 71 kWh připojenou k GoodWe ET. Se střídačem Solinteg můžete použít 4 x Dyness Tower T21 a dosáhnout kapacity až 85,2kWh.

Obr. 3: Propojení Dyness Tower a Combiner Box (zdroj Dyness)

 

Střídače GoodWe lze paralelně propojovat pomocí řídicí jednotky SEC1000S, a to až 10 střídačů. Maximální teoretická kombinace je tedy 10 střídačů GoodWe 10K ET (100 kW) a úložiště 248,5 kWh s Pylontech Powercube X2 nebo 710 kWh s použitím Dyness Combiner Box a Tower T17.

Obr. 4: Schéma připojení SEC1000S (zdroj GoodWe)

 

Střídače Solinteg – alternativa s mnoha výhodami

Ačkoliv GoodWe nabízí i hybridní střídače o výkonu 15, 20, 25 a 29,9 kW, jejich využití je limitováno nekompatibilitou s nejběžnějšími bateriemi jako je Dyness a Pylontech a nemožností paralelního propojení.

Skvělou alternativou jsou hybridní střídače Solinteg, které umožňují propojení s Dyness Tower T21 i Pylontech Powercube X2, podporují propojení s Dyness Combiner Box a lze je paralelně propojovat bez nutnosti použití dalšího zařízení.

Solinteg nabízí portfolio 3fázových hybridních střídačů až do výkonu 50 kW (konkrétně výkony 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 36, 40 a 50 kW).

Za určitých podmínek lze tyto střídače paralelně propojovat a škálovat tak téměř libovolně výkon a velikost bateriového uložiště.Obr. 5 a 6: Paralelní zapojení střídačů Solinteg (zdroj Solinteg)

 

Z běžně dostupných komponent je tedy teoreticky možné postavit fotovoltaický systém z hybridních střídačů až do výkonu 500 kW a bateriovým uložištěm 852 kWh pomocí paralelního spojení 10 ks Solinteg MHT-50K-100 a Dyness Combiner Box + 4x Dyness T21.

Obr. 8: Paralelní propojení hybridních střídačů Solinteg a Dyness Combiner Box s Dyness Tower T21 (zdroj Photon Energy)

Workshop pro instalační firmy

Všechna tato řešení pro rezidenční a malé i střední komerční aplikace, jakož i další užitečné informace budou prezentovány na workshopu, který Photon Energy pořádá pro instalátory fotovoltaických systémů. Pokud si chcete rozšířit své znalosti, připojte se k nám 14. září 2023 v Praze.

Rádi vás také přivítáme na našem stánku na výstavě Smart Energy Forum.