Photon posiluje ve výrobě i v O&M kontraktech na dodávku solární energie

Minulý týden Photon Energy Group oznámila předběžné výsledky za rok 2023. Společnost dosáhla společnost tržeb ve výši 1.9 miliard korun a zisk EBITDA činil 130,1 milionů korun.

 

Zdroj: Photon Energy

Turbulentní doba

Mezinárodní společnost s českými kořeny Photon Energy zveřejnila neauditované finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2023 a za celý fiskální rok končící 31. prosince 2023. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 společnost zaznamenala tržby ve výši 380 milionů korun a výsledek EBITDA ve výši 9,1 milionů korun. Za celý rok tržby meziročně klesly o 21,8 % na 1,9 miliard korun a zisk EBITDA se meziročně snížil o 79,0 % na 130,1 milionů korun.

Oba výsledky zaostaly za prognózou pro rok 2023, která předpokládala dosažení tržeb v rozmezí 1,9 – 2 miliardy korun a EBITDA ve výši 254,8 milionů korun.

„Jsme si vědomi toho, že výsledky zveřejněné v této zprávě za 4. čtvrtletí 2023 nejsou takové, jaké jsme si přáli na začátku roku 2023. Byla to náročná doba kvůli vnějším i vnitřním faktorům, které se v průběhu roku měnily v náš neprospěch,” uved Georg Hotar, generální ředitel Photon Energy Group.

“V takto turbulentní makroekonomické situaci, v prostředí vysokých úrokových sazeb a klesajících cen energií, jsme také zaznamenali zpoždění při uvádění nových elektráren do provozu v Rumunsku, nižší výnosy z výroby elektřiny a tvrdou konkurenci v segmentu distribuce FV komponentů. I přes všechny tyto nesnáze se nám podařilo dosáhnout největšího nárůstu výrobní kapacity v historii Photon Energy Group, když jsme během jednoho roku uvedli do provozu elektrárny s instalovaným výkonem 35,4 MWp,“ dodal Hotar.

Růst výroby solární energie a vlastního portfolia

Společnost vyrobila ve 4. čtvrtletí 2023 vyrobila 24,6 GWh elektřiny a 139,4 GWh ve fiskálním roce 2023, což představuje nárůst o 32,4 %, resp. 14,6 %.

Také portfolio vlastních elektráren společnosti (IPP) se ve 4. čtvrtletí 2023 rozrostlo o 3,9 MWp a ve fiskálním roce 2023 o 35,4 MWp na celkových 127,3 MWp, což představuje meziroční nárůst o 38,5 %.   Společnost uvedla v lednu 2024 do provozu dalších 3,8 MWp, čímž se její celkové portfolio IPP zvýšilo nad 131 MWp.

Společnost podepsala 20letou PPA smlouvu (tzv. Power Purchase Agreement – smlouva o dlouhodobém nákupu elektrické energie) se společností FORVIA Clarion Hungary na výstavbu FV elektrárny o výkonu 630 kWp s očekávaným odběrem 13,5 GWh po dobu trvání smlouvy.

Další úspěchy si firma připsala v segment zaměřeném na provoz a údržbu (O&M).  Zde společnost rozšířila portfolio elektráren, pro které zajišťuje provoz a údržbu (O&M) o 132 MWp ve 4. čtvrtletí 2023 a o 24 MWp v lednu 2024, čímž se k datu vykázání dostane nad hranici 700 MWp.

Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD) dále dne 24. ledna 2024 schválila poskytnutí finančního úvěru skupině Photon Energy Group ve výši až 383,2 milionů korun.