Rakousko zažívá boom solární energetiky

Rakouský fotovoltaický trend, který začal už před ruskou invazí na Ukrajině, má potenciál v letošním roce dále pokračovat. Již v roce 2021 se instalovaný výkon 740 MW oproti roku 2020 zdvojnásobil. V loňském roce poprvé v Rakousku překonal hranici jednoho gigawattu (GW).

Zdroj: WienEnergie

Ambiciózní cíle

Prognózy hovoří o přírůstku 1 až 1,4 GW, který odpovídá produkci 3-5 větších vodních elektráren na Dunaji. Spolková vláda poskytla v loňském roce na podporu fotovoltaiky 395 mil. EUR, v letošním roce má částka dosáhnout 600 mil. EUR. Podle odhadů sdružení Technologieplattform Photovoltaik Austria budou mezi lety 2023 a 2030 každoročně instalovány solární panely s výkonem 1,2 až 1,5 GW. Příležitosti pro české firmy skýtá nedostatek řemeslníků i některých komponent.

Zákon o obnovitelných zdrojích energie (EAG – Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz), schválený v červenci 2021, stanovil rámcové právní podmínky pro to, aby Rakousko mohlo do r. 2030 získávat veškerou elektřinu z obnovitelných zdrojů (OZE) a dosáhnout klimatické neutrality v roce 2040. Celkově má být do rozšiřování OZE investována 1 mld. EUR ročně po dobu 20 let.

Díky schválené legislativě a investicím by jen v oblasti fotovoltaiky mělo být vytvořeno až 60 tisíc nových pracovních míst. Na základě legislativy EAG se počítá s celou řadou investičních dotací na výstavbu nebo transformaci nových či stávajících zařízení na výrobu solární elektřiny a rozšiřování efektivního systému úložišť pro uchovávání zejm. letních přebytků vyprodukované elektřiny.

Dotace pro fotovoltaiku

Stejně jako v roce 2022 je i letos je v kategorii A (do 10 kW) možnost využít pevné sazby podpory (285 EUR/kWp), zatímco subvence v ostatních třech kategoriích (B: 10-20 kWp, C: 20-100 kWp a D: 100-1000 kWp) podléhají v souladu s EAG novému podpůrnému nástroji – tzv. aukcím, v jejichž rámci stanoví ministerstvo klimatu (BMK) pouze horní hranici resp. maximální výši podpory/kWp.

V souladu s EAG se i běžný občan může na využití OZE podílet v rámci legislativou ukotvených a postupně vznikajících energetických společenství, a to jak na výrobě, sdílení, příp. prodeji vyrobené OZE prostřednictvím veřejných distribučních sítí.

Rakušané solární energii, stejně jako sousední Německo, velmi podporují, o čemž svědčí fakt, že už dnes by pro dvě třetiny obyvatel přicházelo v úvahu stát členy lokálních energetických společenství.

Milión solárních střech

Spolková vláda zároveň se schválením EAG spustila program „Milión střech“ zaměřený na různé typy budov. V rámci tohoto programu, který doprovází EAG, chce umožnit využití budov a pozemků pro fotovoltaické systémy a umožňuje požádat o dotaci ve výši 45 až 60 % celkových investičních nákladů.

Vídeňský program „solární ofenzívy“ má ambiciózní cíl umožnit do r. 2030 až 900 tisíc domácnostem vyrábět vlastní solární elektřinou. K instalaci panelů se plánuje využít již existující a doposud nevyužité plochy jako např. střechy domů, fasády firemních budov, škol a továren, ale např. i plochy parkovišť a skladů.

Díky dotačním programům města Vídně mohou např. i firmy využít potenciál stávajících střešních ploch. Město v rámci solární ofenzívy nově schválilo možnost instalovat malé solární panely i na obecních domech. Nově tak budou moci nájemníci, jejichž byty mají balkón, terasu nebo lodžii, instalovat panely s výkonem do 800 wattů. Vídeň se tak chce postupně stát zcela nezávislou na fosilních zdrojích energie.

Obchodní příležitosti

Rakouský fotovoltaický boom vytváří příležitosti také pro české firmy. Kvůli chybějícím pracovním silám rakouští zákazníci v současnosti musí při instalaci fotovoltaických panelů počítat s dlouhými čekacími dobami, potýkají se také s nedostatkem panelů, měničů napětí a solárních baterií.

„Máme problémy s dodávkami u důležitých součástek, v současnosti třeba u měničů. K tomu jsou navíc firmy provádějící instalace v důsledku poptávky přetíženy. Chybí kvalifikovaní pracovníci,“ uvádí jednatel společnosti Linz Netz provozující distribuční soustavy Johannes Zimmerberger.

Z rakouské produkce pochází 14 % instalovaných panelů a téměř polovina měničů. Na vysokou poptávku a nedostatek komponent již zareagovali velcí rakouští dodavatelé , kteří zejména pro domácnosti přechodně pozastavili nabídku instalace panelů nebo uvádějí dodací lhůty až 8 měsíců.

Experti zároveň upozorňují na nezbytnost zrychlení výstavby rozvodných sítí a poukazují na to, že v některých částech Rakouska provozovatelé sítí odmítají další připojení solárních panelů kvůli omezené kapacitě trafostanic. 

Rakousko nicméně počítá do r. 2030 až s devítinásobným nárůstem počtu solárních panelů. Podle dostupných odhadů je nyní v celém Rakousku zásobováno solární elektřinou cca 620 tisíc domácností. Elektřina vyrobená pro vlastí spotřebu (do 25 MWh ročně) je v zemi navíc osvobozená od daně.

Autor: Ing. Pavlína Šrámková, Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Rakousku