První chytrá vesnice v Česku sází na fotovoltaiku, baterky a nabíječky elektromobilů

Již na konci léta se první rodiny nastěhují do takzvané chytré vesnice. Malá jihomoravská obec Starovice se postupně rozšiřuje o jednačtyřicet chytrých domů. Projekt se rodí jako unikátní laboratoř chytrých technologií, která se zaměřuje na efektivitu využívání energie a udržitelnost..

Zdroj: Veselý Invest

Jedinečný projekt

V obci Starovice nedaleko Hustopečí vzniká jedinečný projekt, který nemá v současnosti u nás obdoby. Smart Village, neboli chytrá vesnice, ve které vznikne 41 rodinných domů splňujících dnešní nejnáročnější kritéria. Testované technologie mají za úkol svým majitelům výrazně ušetřit náklady na celkový provoz domácnosti.

Domy budou vybaveny fotovoltaikou, tepelnými čerpadly a budou připraveny na instalaci wallboxu pro dobíjení elektromobilů. Investorem nových rodinných domů v nízkoenergetickém standardu.

Že je první česká chytrá vesnice přímo nabitá nejnovějšími technologiemi, které mají za úkol svým majitelům výrazně ušetřit náklady na celkový provoz domácnosti, již víme. Dalším krokem ve výstavbě je připojení k elektrické síti. Projekt ve Starovicích má i zde své prvenství, neboť společnost EG.D, a.s. u nás buduje první chytrou elektrickou síť v ČR.

Fotovoltaika standardem<

Každý ze 41 nových domů bude vybaven střešním fotovoltaickým systémem a tepelným čerpadlem s modulem pro komunikaci s nadstavbovým řízením. Fotovoltaika tedy zajistí energii pro provoz tepelného čerpadla, které bude zajišťovat vytápění a ohřev vody.

Dále bude fotovoltaika vyrábět elektřinu nejen pro vlastní spotřebu domu, ale přebytky pak budou ukládány ve Virtuální baterii společnosti E.ON, odkud si ji uživatelé mohou kdykoliv vzít zpět.

Ze zařízení E.ON Distribuce jsou zákazníkům nejbližší asi smartmetery. Jde o chytré elektroměry, které umí komunikovat s řídícím centrem a umožní zákazníkům sledovat a řídit vlastní spotřebu domácnosti přes internet nebo přes aplikaci v mobilním telefonu. Elektrické chytré sítě (smart grids) jsou sítě, které kromě přenosu silové elektřiny nabízejí i přenos pomocí datové komunikace.

Aktivní řízení spotřeby energie

„Chytrá elektrická síť umožní jak sledování, tak v budoucnu i aktivní řízení spotřeby elektřiny. To je důležité hlavně v souvislosti s rozvojem elektromobility, kdy bude možné aktivně časovat energeticky náročnou spotřebu jednotlivých nabíjecích stanic v domech,“ dodává k chytrým elektroměrům člen představenstva společnosti E.ON Distribuce Pavel Čada.

Smart zařízení musí kromě své základní funkce umět pracovat i s daty, tzn. že musí umět snímat nejrůznější technické parametry, vyhodnocovat je a používat pro optimalizaci nastavení sítě nebo řídit spotřebu elektřiny u zákazníka.

Tato technologie umí reagovat na potřeby zákazníků ať už z pohledu jejich výroby nebo spotřeby. V odborném prostředí se takové chování označuje termínem „prosumer“, tedy ten, kdo zároveň elektrickou energii vyrábí i spotřebovává.

Testování nové technologie V2G

Dobíjení elektromobilů pomocí wallboxů je v projektu Smart villge standardem. Nicméně nově chce společnost E.ON, ve spolupráci s investorem RD, Přemyslem Veselým ml., testovat nabíjení vozidel pomocí technologie V2G. V2G označení (z vozidla zpět do sítě) – nazývané také reverzibilní napájení – reguluje nabíjení a vybíjení baterií elektrických vozidel v souladu s potřebami uživatelů a dodávkou elektřiny ze sítě.

Nabíjení dosahuje svého maxima, pokud dodávka elektřiny převyšuje poptávku, zejména během špičky ve výrobě obnovitelné energie. Ale vozidla jsou také schopna posílat elektřinu do sítě v době spotřební špičky.

Elektrická vozidla proto mohou sloužit jako dočasné sklady energie a stávají se klíčovými hnacími silami rozvoje obnovitelné energie. Tímto způsobem elektrická síť optimalizuje dodávky místní obnovitelné energie a snižuje náklady na infrastrukturu. Současně zákazníci používají více ekologickou a více ekonomickou spotřebu elektřiny a jsou finančně odměňováni za poskytování služeb elektrické sítě.

„Elektrická vozidla jsou efektivním mobilním zdrojem elektrické energie, takže existují obrovské příležitosti prozkoumat, jak mohou elektrické sítě využívat libovolnou volnou kapacitu těchto baterií ve prospěch našich zákazníků. V budoucnu byste mohli používat baterii ve vašem automobilu k napájení vašeho domu nebo vydělávat peníze prodejem zpět do sítě. Zároveň systém zajistí, abyste měli dostatek energie pro jízdu na další den,“ dodává k technologii V2G Martin Klíma ze společnosti E.ON