Průzkum: Tři čtvrtiny českých investorů chtějí investovat jen do zelených firem

Téměř tři čtvrtiny českých investorů při svém rozhodování o investicích přihlížejí k tomu, jak firmy řeší environmentální a sociální dopady svého podnikání (takzvané ESG). Jsou ještě přísnější než společnosti ve světě. Vyplývá to z průzkumu mezi českými firmami, který vypracovaly PwC ČR, Asociace pro kapitálový trh (AKAT) ČR a CFA Society Czech Republic. Investoři podle nich připouští, že se raději vzdají části svého zisku, než aby investovali do firmy bez udržitelného konceptu.

Zdroj: Portiva

 

Růst zájmu o ESG

Ve světě je ESG rozměr podle dat PwC důležitý pro 57 procent investičních skupin. Pouze necelá třetina českých investorů přitom říká, že není ochotna vzdát se kvůli ESG části svých zisků a není ochotna akceptovat nižší míru návratnosti investice. A 41 procent naopak říká, že se části svých zisků kvůli ESG vzdá (viz graf níže).

Zdroj: PwC

 

Dvě třetiny investorů zároveň zdůrazňují, že společnosti by se měly zabývat problematikou ESG, i když to povede ke krátkodobému poklesu zisku. Pouze 14 procent investorů takové tvrzení odmítá.

Pouze 17 procent investorů se přitom domnívá, že ESG postoj vůbec neovlivňuje hodnotu firmy. A jen sedmina investorů říká, že při rozhodování o investicích nezvažuje vůbec žádné aspekty vedoucí k ochraně životního prostředí. Naopak nejčastěji zaznívají požadavky na kroky vedoucí ke snižování oxidu uhličitého (68 procent), používání obnovitelných zdrojů elektřiny (50 procent) či hospodaření s vodou (29 procent).

Firmy chtějí „zezelenat“

Výsledky prvního uceleného ESG průzkumu mezi českými firmami potvrzují to, co v posledních letech vidíme v praxi prakticky denně. Firmy si stále více uvědomují environmentální a sociální přesah svého podnikání a chtějí ‚zezelenat‘.

Zapracovávají proto ESG strategie do svých firemních hodnot a vědí, že jen odpovědné firmy zůstanou konkurenceschopné. A tlak ze strany investorů se přidává a stává se jedním z nejsilnějších důvodů pro odpovědné podnikání,“ řekl partner PwC ČR Jan Brázda.

Při posuzování ESG aktivit se podle průzkumu investoři nezaměřují jen na ekologii, ale i sociální a etické aspekty podnikání. V rámci sociální udržitelnosti jsou pro ně klíčové především zdraví a bezpečnosti (63 procent), pracovních standardů (48 procent), ale i ochrany soukromí a dat (41 procent).

Při řízení společnosti je pak suverénně nejdůležitější protikorupční jednání (67 procent) následované personálním obsazením vedení firmy či zastoupením žen ve vedení společnosti. Sběr dat se konal v březnu a dubnu 2022. Průzkumu se zúčastnilo 122 respondentů, nejčastěji z oborů investiční management, bankovnictví a kapitálové trhy a průmyslová výroba.