Průzkum: Polovina Čechů uvažuje o pořízení fotovoltaických elektráren

Více než polovina Čechů zvažuje pořízení solárních panelů na střechy svých domů. Motivuje je úspora finančních prostředků a energetická soběstačnost. Přesto domácí fotovoltaickou elektrárnu zatím využívá jen pět procent naší populace.

Zdroj: S-Power

Obrovský zájem o soláry na střechách

Pokud se podíváme na vůli Čechů pořídit si na svůj dům fotovoltaické panely, už téměř pět procent Čechů (4,5 %) je využívá. Další polovina o nákupu panelů uvažuje, ale zatím jen necelá čtvrtina (24,5 %) je odhodlána si je v budoucnu skutečně pořídit. 

Bariérou je cena, nedostatek informací a administrativní náročnost procesu. Vyplývá to z výzkumu pro projekt Domy sobě, který realizovala agenturya STEM/MARK na jaře 2021.

 

Výzkum dále ukázal, že ti, kteří o pořízení a využívání panelů uvažují, nebo je již mají, jsou lidé s vysokoškolským vzděláním, dále ti, kteří žijí v menších obcích do 5 tisíc obyvatel a ti, jejichž domácnost má čistý příjem více než 40 tisíc měsíčně.

Lidé, kteří o pořízení fotovoltaických panelů nikdy neuvažovali a uvádí, že toto téma se jich netýká, jsou starší lidé ve věku 45 – 59 let a ti žijící v Praze a jiných větších městech s více než 100 000 obyvatel, v jejichž domácnosti čistý příjem nepřesahuje 20 tisíc korun. Obecně lidé využívají nebo uvažují nad pořízením solárních panelů více v Čechách (55,2 %) a na Moravě (58,5 %), než v Praze (46,2 %).

Co motivuje Čechy k investicím do solárů?

“Důvodem, proč lidé v Praze a větších městech o využití solární fotovoltaiky neuvažují, je s největší pravděpodobností fakt, že ani o možnosti instalace solárních panelů na střechy bytových domů netuší. To je škoda, mohou tím totiž všem SVJ a bytovým domům uspořit přes 30 % na účtech za elektřinu a investice se jim vrátí dvojnásobně,” vysvětluje Radomil Valeš z Domů sobě.

Téměř polovina lidí (48,8 %) uvádí, že hlavní motivací pro pořízení malé solární elektrárny je úspora peněz za elektřinu ze sítě. Další motivací je pak větší energetická soběstačnost (25,3 %) a snižování energetické zátěže (8,3 %).

Co brání Čechům v pořízení solárních panelů?

I přes rostoucí povědomí a zájem o fotovoltaické elektrárny v domácnostech je mezi lidmi stále evidentní zdrženlivost k jejich pořízení a využívání. Co tedy Čechům brání?

Lidé věří, že největší bariérou pro instalaci malé solární elektrárny na střechy rodinných a bytových domů je jejich cena (68 %). Na velmi podobné úrovni pak hodnotí i další důvody – vadí jim, že o fotovoltaice je málo informací (28,7 %), stěžují si na malou podporu ze strany obcí (27,7 %) a v neposlední řadě se celá třetina (30,2 %) obává administrativní náročnosti celého procesu.

„U bytových domů administrativní náročnost jednoznačně vidíme, například my jsme se rozhodli nabídnout bytovým domům vše jako kompletní balíček na klíč, bez práce a bez rizika,“ dodává Radomil Valeš z Domů sobě.