Průmyslníci v Moravskoslezském kraji se spojili, chtějí hladký přechod k nízkouhlíkové ekonomice

Sedm průmyslových firem působících v Moravskoslezském kraji se spojilo, aby společnou iniciativou podpořilo přechod kraje k nízkouhlíkové ekonomice. Společnou deklaraci v pátek 31. července podepsaly společnosti Al Invest Břidličná (skupina MTX Group), Bonatrans Group, Brose CZ, Liberty Ostrava, Ostroj, Třinecké železárny – Moravia Steel a Vítkovice Steel.

Zdroj: MSK

Zdroj: MSK

 

Podpora nízkouhlíkových inovací a  cirkulární ekonomiky

Firmy dohromady zaměstnávají více než 25 tisíc lidí a vytvářejí roční obrat v součtu více než 116 miliard korun. Společnými návrhy a projekty na snížení emisí, nízkouhlíkové inovace a v oblasti cirkulární ekonomiky chtějí přispět k odolnějšímu, technologicky vyspělejšímu kraji a podpořit zaměstnanost. Iniciativu podpořil hejtman kraje Ivo Vondrák.

Průmyslníci iniciativou navazují na závěry Pařížské dohody a cíle tzv. Zelené dohody pro Evropu, schválené Evropskou komisí. Současně chtějí řešit dopady na ekonomiku zapříčiněné pandemií COVID-19, ekonomiku rychle nastartovat a obnovit. 

„Nebezpečí klimatických změn pro planetu si uvědomujeme. V našich průmyslových firmách jsme připraveni na postupné snižování produkce skleníkových plynů. Přestože transformace našich podniků bude náročná a nákladná, vnímáme ji jako správnou cestu k zajištění udržitelné nízkouhlíkové ekonomiky,“ uvedl iniciativu Jan Czudek, generální ředitel Třineckých železáren, které ostatní průmyslové firmy oslovily.

Moravskoslezský kraj je jedním ze 41 evropských regionů, jejichž ekonomika je na uhlí a fosilních palivech nejvíce závislá. Kraj je součástí tzv. Platformy pro uhelné regiony v transformaci, schválené Evropskou komisí v roce 2017.

Snížení závislosti na uhlí a fosilních palivech

Nově začne Evropská unie podporovat přechod k nízkouhlíkové ekonomice v uhelných a uhlíkově intenzivních regionech prostřednictvím tzv. Fondu pro spravedlivou transformaci, který disponuje pro EU částkou 17,5 mld. EUR.

„Vnímám to jako Zelenou dohodu pro Moravskoslezský kraj. Ochota tradičních průmyslových firem se modernizovat a snižovat svou uhlíkovou stopu je pro kraj výborná zpráva, protože právě průmysl formoval náš kraj. Věřím, že průmyslovým krajem budeme i nadále, a to i bez závislosti na uhlí a fosilních palivech,“ podpořil iniciativu průmyslníků Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje.

Předsedou iniciativy je Jan Czudek z Třineckých železáren, místopředsedou David Bečvář, ředitel a místopředseda představenstva Al Invest Břidličná. Iniciativa je podle jejích představitelů otevřená zájmu dalších průmyslových holdingů a firem, které smýšlejí obdobně. Více informací je zveřejněno na webové stránce www.prumyslnicimsk.cz.