Průlomový projekt energeticky plusové čtvrti v Kladně dává ekonomicky smysl

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) představilo závěry předběžné studie proveditelnosti energeticky plusové čtvrti v Kladně. Byly navrženy dvě hlavní alternativy, které se vzájemně doplňují. Projekt poběží ještě dva a tři čtvrtě roku a v další fázi bude probíhat podrobnější příprava vybrané varianty.

Zdroj: Město Kladno

Zdroj: Město Kladno

Ekonomický model prokázal úspěch

Na přípravě předběžné studie proveditelnosti energeticky plusové čtvrti (Positive Energy District – PED) v Kladně se v rámci projektu SPARCS podílely týmy Energetické systémy budovFotovoltaické systémyLaboratoř udržitelné výstavby a Participativní plánování a design ČVUT UCEEB. Byly navrženy dvě hlavní alternativy, které se vzájemně doplňují: „PED 1 s jádrem kolem Zimního stadionu“ s využitím odpadního tepla a „PED 2 s jádrem v objektech aquaparku“ s plynovou kogenerací a možností využití pro služby flexibility.

Představili jsme ekonomický model, který je možné dle požadavku hlavních zúčastněných stran upravit a provést výpočty návratnosti jednotlivých variant pro každou z organizací. Všechny alternativy PED jsou za daných podmínek ekonomicky proveditelné. PED je uvažován v souběhu s možným zásobováním z centrální sítě zásobování teplem (CZT), současně je to možnost vyzkoušet si na vytipované lokalitě nové obchodní modely.

Průlomový projekt

Pokud se Kladnu podaří splnit byť i jen část navržených opatření, půjde v ČR o průlomový projekt. Moc bychom si přáli, aby se tato ambice naplnila právě tady na Kladně, které je spolu s Prahou naším největším a nejbližším sousedem a spolupracovníkem. Díky velmi dobré schopnosti kladenského projektového managementu získávat zajímavé dotační podpůrné finance projektu stále více věříme,“ komentuje Michal Kuzmič, koordinátor SPARCS za ČVUT UCEEB. „Již teď máme předběžně vytipované lokality pro další plusové čtvrti po celém městě,“ dodává.

Více informací o projektu SPARCS naleznete na webu https://sparcs.info/

Projekt SPARCS získal finanční podporu z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě grantové dohody č. 864242.