Průlom: Díky nové směrnici RED 2 musí Česko urychlit rozvoj fotovoltaiky

Česká republika bude muset významně urychlit výstavbu obnovitelných zdrojů energie. Poslanci Evropského parlamentu minulý týden schválili finální znění směrnice RED 2, podle níž by se měly čisté zdroje podílet na konečné spotřebě energie v EU ze 42,5 procenta, a to již do roku 2030. V praxi to znamená, že nové energeticko-klimatické cíle urychlí proces dekarbonizace, který si vyžádá masovou výstavbu nových obnovitelných zdrojů v řádu stovek miliard korun.

Zdroj: Evrospká komise

Velmi ambiciózní cíle

Do roku 2030 budou nejméně 42,5 % spotřeby energie v Evropské unii pokrývat čisté zdroje energie a členské země se pokusí dosáhnout dokonce 45% podílu čistých zdrojů. Rozhodli o tom minulý týden europoslanci a europoslankyně, kteří v hlasování poměrem 470 pro ku 120 hlasům proti (40 evropských zákonodárců bylo nepřítomných) schválili novelu evropské směrnice Renewable Energy Directive, známou jako RED 2.

V roce 2021 měly podle poradenské společnosti EGÚ Brno OZE v Česku 17,7procentní podíl na konečné spotřebě energie. Pouze na spotřebě elektrické energie tvořila zelená elektřina 14,5 procenta. V celé EU je to pak o mnohem více, na celkové spotřebě energie měla výroba z OZE podíl 21,8 procenta, na spotřebě elektřiny pak 37,5 procenta.

Reálnost dosažení minimálního podílu 42,5 procenta aktuálně propočítává Komora obnovitelných zdrojů energie a podle ní je dokonce možné dosáhnout tohoto čísla s předstihem. Ovšem za předpokladu, že se zrychlí povolovací procesy pro výstavbu nových zelených zdrojů.

„Podle výpočtů, které jsme připravili pro Česko a předložili Ministerstvu průmyslu a obchodu a aktuálně ještě zpřesňujeme, jsem přesvědčen, že je cíl dosažitelný, dokonce s určitou rezervou. Naše první závěry ukazují, že z obnovitelných zdrojů bude v Česku v roce 2030 pocházet zhruba 40 procent elektřiny i tepla,“ popisuje předseda komory OZE Štěpán Chalupa.

Povolení musí být hotové do roka

Nová evropská  směrnice Renewable Energy Directive (RED 2), kterou minulý týden schválili europoslanci znamená, že Česku bude muset výrazně urychlit výstavbu OZE.

Díky RED 2 bude možné vymezit oblasti vhodné pro rozvoj OZE v tzv. Go-to-Zonách, ve kterých by měly platit zjednodušené a zrychlené povolovací procesy pro jejich výstavbu. Projekty například nebudou muset čekat na posouzení vlivu na životní prostředí, které je často komplikované a zdlouhavé.

Jednotlivé členské státy EU mají dle RED 2 lhůt 27 měsíců od vstupu směrnice v platnost na stanovení Go-To-Zón. Upřednostnit by přitom měly již zastavěné plochy, například průmyslové areály. Směrnice myslí i na potřebnou infrastrukturu – i pro ni by mělo být získávání povolení jednodušší.

Odstranění byrokratických překážek pro výstavbu nových obnovitelných zdrojů umožní zrychlit schvalování solárních a větrných elektráren. V Česku v současnosti trvá získat povolení pro výstavbu větrné elektrárny až 10 let. Nová pravidla zkrátí lhůty na jeden rok v rámci Go-to-Zon a dva roky mimo ně.

Navíc, při rekonstrukci již existujících elektráren bude povolení muset být vyřízení do šesti měsíců. Šestiměsíční lhůta se bude vztahovat i na nové elektrárny s menším výkonem (150 kW). Lhůty bude možné v opodstatněných případech prodloužit, ale pouze o šest měsíců.

RED 2 pak zavádí ještě přísnější lhůty pro malé instalace solárních panelů do 100 kW a tepelných čerpadel do 50 MW. V tomto případě musí úřady rozhodnout do měsíce.

„Důležitá věc je, že pokud o něco požádáte a administrativa se nevyjádří, bude to znamenat, že souhlasí,“ vysvětlil europoslanec Pieper. Výjimkou budou případy, kdy budou projekty podléhat posouzení vlivu na životním prostředí či v momentě, kdy se bude jednat o konečné rozhodnutí v celém schvalovacím procesu.

Teď přichází kritická fáze

Navrhované cíle byly dále zvýšeny v rámci balíčku REpowerEU, jehož cílem je snížit závislost Evropy na dovozu fosilních paliv z Ruska v důsledku jeho agrese na Ukrajině. Tento zákon rovněž přináší nová opatření, jejichž cílem je zkrátit schvalovací postup pro zavádění obnovitelných zdrojů energie.

Znění směrnice RED 2 již získalo politický souhlas všech hlavních institucí – Evropského parlamentu, Evropské komise i Rady EU, která reprezentuje ministry členských zemí.

Nyní už zbývá jen souhlas členských států. Jejich kladné stanovisko se dá očekávat během několika měsíců, neboť na tomto čísle se vlády unijních zemí s Evropským parlamentem předběžně dohodly v dubnu tohoto roku.

Brzy však přijde ta nejtěžší fáze– novou směrnici RED 2 bude nutné uvést do praxe. Klíčovou roli teď budou muset sehrát členské státy – právě ty budou muset výstavbu podpořit a zajistit skutečně efektivní a rychle schvalování nových projektů, aby společně dosáhly 42,5procentního cíle do roku 2030.

Na další rozvoj OZE budou k dispozici finance z evropských fondů. V efektivitě bude zapotřebí posílit personální kapacity příslušných úřadů tak, aby zvládly potenciální nápor žadatelů.

Zejména to platí pro Česko, které v poslední dekádě patří k těm zemím, které dosud v rozvoji OZE zaostávaly. Například z větru pochází v Česku pouze 1 procento spotřebované elektřiny, ze slunce jsou to 3 procenta. Vyplývá to z dat projektu Fakta o klimatu.