Projekty energetických úspor loni zákazníkům ušetřily 232 milionů korun

Snížení nákladů na spotřebu elektřiny, tepla, plynu a vody o 232 mil. korun je loňský přínos celkem 36 energeticky úsporných projektů se zárukou (EPC), které v Česku a na Slovensku poskytuje společnost ENESA z ČEZ ESCO. Meziročně úspora stoupla o 7 procent, což se rovná 14 mil. Kč. Z hlediska ekologie představuje úspora energie snížení emisí CO2 o 36 700 tun.

Zdroj: ČEZ ESCO

Zdroj: ČEZ ESCO

Nové EPC projekty

 

Úspora přepočtená na jednotky tepla dosáhla 442 TJ, což se rovná průměrné spotřebě téměř 18 000 domácností v bytech a téměř 9 000 v rodinných domech.

 

„Nejvyšší úspory dosáhlo v Kongresové centru Praha, a to více než 29 milionů korun,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. „Zahájili jsme také nové EPC projekty v Akademii výtvarných umění, v Karlovarské krajské nemocnici, ČVUT nebo Obecním domě a dalších objektech v majetku hlavního města Prahy. Letos už v těchto objektech budou sčítat první oficiální garantované úspory energie. Spoří také řada nemocnic, pro které jsou projekty energetických úspor ideální – mají velkou spotřebu všech druhů energií po celý rok.“

 

Celkově české nemocnice uspořili loni díky projektům energetických úspor 57 milionů korun. Vůbec nejvíce – přes 17 milionů – spořila Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa. Následovala Nemocnice Jihlava s více než 15 miliony. Projekty EPC probíhají také v nemocnicích v Karlových Varech, Ústí and Orlicí, Chrudimi, Litomyšli, Trutnově, Třinci, Havířově nebo v Odborném ústavu v Jevíčku.

 

Garance úspor

 

Energetické služby se zárukou (EPC) zákazníkovi přímo garantují ve smlouvě, že dodavatel řešení těchto úspor dosáhne, jinak musí rozdílovou částku dodavatel sám doplatit. Výše úspor je prokazatelné díky komplexnímu systému měření dat a energetickému managementu.

 

Další výhodou je, že zákazník nemusí ze svého investovat do úsporných technologií ani korunu, protože všechna investiční opatření jsou hrazena ze samotných úspor generovaných projektem. Loňský rok znamenal přinesl pro EPC trh také jednu výraznou změnu.

 

„Impulsem pro vznik nových velkých projektů je podpora metody EPC z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) s navýšením dotace o 5 procent. Z pohledu státu se jedná o logický krok. Metoda EPC zaručuje garantované a jasně prokazatelné úspory, které jsou výhodou po zákazníky, ale i pro stát, kde přispívají k plnění národních cílů v oblasti snižování energetické náročnosti,“ vysvětluje Milan Dorko, generální ředitel společnosti ENESA.

 

EPC s dotací z OPŽP využila například Akademie výtvarných umění. „Kombinace EPC a dotace pro nás byla jasnou volbou. Jen z úspor bychom výměnu oken nebo izolaci střechy nezaplatili, s tím nám pomůže dotace, která je díky spojení s EPC vyšší. Navíc díky EPC se nám náklady na modernizaci energetického hospodářství budov vrátí ve smluvně zaručených a transparentních úsporách,“ říká Tomáš Vaněk, rektor AVU.

 

Rok 2019 byl pro společnost ENESA jedním z klíčových v historii. Vstupovala do něj po sloučení s pardubickou firmou EVČ, což s sebou neslo navýšení počtu zaměstnanců na 100, změnu IT systémů, rozšíření inženýrských i realizačních týmů, nové kompetence. ENESA také zvítězila v soutěži o investičně největší EPC projekt za 220 milionů korun na ČVUT. Velkým projektem v objemu více jak 100 milionů korun je také výstavba moderního horkovodu v Janských lázních, která bude dokončena v letošním roce.