Prezident Zeman navrhl opět uvalit solární daň na fotovoltaické elektrárny

Prezident Miloš Zeman minulý týden ve Sněmovně při jednání o rozpočtu na příští rok zopakoval, že kdyby se zrušily daňové výjimky, stát by na tom vydělal 318 miliard korun. Zeman také tradičně kritizoval miliardy, které plynou na podporu obnovitelných zdrojů.

hrad.cz


Topolánkův solární batoh

Díky Topolánkově vládě s sebou vlečeme batoh dotací na obnovitelné zejména pak solární zdroje. „Jen pan ministr průmyslu má ve své rozpočtové kapitole má ve své rozpočtové kapitole 27 miliard korun. Co by se za to udělalo,“ postestkl si Zeman. „Co s tím? Je tu mimo jiné solární daň,“ navrhnul prezident.

Prezident Zeman je dlouhodobým nepřítelem „zelené energie“. Jeho postoj proti další podpoře OZE je více méně konzistentní. Z pohledu „načasování“ však jeho mediální výpady proti “zelené energii” korespondují pravidelně buď s blížícími se volbami nebo během schvalování státního rozpočtu.

Již v roce  2016 Zeman vystoupil na konferenci o významu malých a středních firem organizované Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR. Na této konferenci Zeman prohlásil, že by bylo prospěšné, kdyby došlo k redukci zbytečných výdajů státního rozpočtu, mezi které zařadil podporu na obnovitelné zdroje.

„Tato země je každý rok zatěžována čtyřiceti miliardami korun dotací na obnovitelné zdroje, zejména solární. A tyto dotace způsobily minulé vlády a minulý parlament, ale to neznamená, že přes obavy s arbitráží můžeme tuto obrovskou zátěž zcela ignorovat,“ prohlásil tehdy Zeman.

„Snažím se přesvědčit ty, kdo za to odpovídají, že vlečou kouli na noze, a ta zatěžuje jak spotřebitele, tak zejména podnikatele,“ dodal Zeman.

Nebezpečí arbitráží

Proti politickým výpadům prezidenta Zemana protestují nejen zástupci solárního sektoru, ale také například Svazu průmyslu a dopravy (SPD). 

Jaroslav Hanák, prezident SPD, v reakci na prezidentův návrh na zrušení dotací pro OZE však  upozornil, že v případě ukončení podpory bude snížena konkurenceschopnost českého průmyslu a ohroženo na tisíce pracovních míst v oboru instalace, údržby a recyklace OZE.

Hanák dodal, že v případě omezení nebo snížení podpory OZE hrozí Česku soudy a mezinárodní arbitráže, přičemž kromě nevyplacené podpory bude muset stát nakonec hradit i náklady na řízení. Zároveň by došlo k nenávratnému poškození investičního klima v České republice, soukromý sektor by byl demotivován k dalším investicím do energetiky, což by mohlo ohrozit zajištění stabilních a dostupných dodávek pro domácnosti i firmy. 

Podobný názor má i Hospodářská komora ČR. „Je nutné vzít v potaz, že jakékoliv narušení současných očekávání investorů často dlouhodobě negativně ovlivňuje ochotu soukromého sektoru financovat investice v energetice. To může ve finále poškodit pověst České republiky jako stabilní země s předvídatelným podnikatelským prostředím i při vědomí, že použitá procedura nebyla perfektní,“ uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý v reakci na prezidentům návrh na zrušení podpory pro OZE.