Přední výrobce panelů LONGi si udržuje nejvyšší status bankovatelnosti

Společnost LONGi, přední světová společnost vyrábějící fotovoltaické technologie, minulý týden oznámila, že se opět umístila v nejvyšší kategorii AAA ratingu bankovatelnosti ve zprávě PV-Tech’s PV ModuleTech Bankability za druhý kvartál roku 2023.

Zdroj: LONGi

Potvrzení stability

Rating kategorie AAA je uznáním a potvrzením celkové síly společnosti LONGi v rámci odvětví solární energetiky. Tohoto hodnocení společnost LONGi dosáhla již po čtrnácté v řadě, což podtrhuje její vynikající výsledky ve výrobě vysoce kvalitních fotovoltaických produktů a služeb v kombinaci s finanční silou a stabilitou.

Výrobci jsou v každém vydání zprávy PV-Tech’s PV ModuleTech Bankability podrobně analyzováni a srovnáváni na základě relativně silných stránek každého z nich z hlediska výrobního (hodnotový řetězec, výroba, profil globálních dodávek panelů, kapitálové výdaje a výdaje na výzkum a vývoj) a finančního (cash-flow, zadlužení, ocenění, ziskovost a obrat).

Důraz na inovace

Za udržením ratingu AAA stojí trvalé úsilí a důraz na inovace. Společnost LONGi důsledně investuje do výzkumu a vývoje a spolupracuje se špičkovými partnery v oboru na inovacích produktů a služeb.

Tento úspěch také podtrhuje pevné základy společnosti pro budoucí růst a úspěch. Do budoucna bude společnost LONGi i nadále usilovat o udržení své vedoucí pozice ve stále se měnícím tržním prostředí a o vytváření větší hodnoty pro zákazníky a partnery.

O společnosti LONGi

Společnost LONGi byla založena v roce 2000 a je odhodlána stát se přední světovou společností v oblasti solárních technologií. Společnost se zaměřuje na tvorbu hodnot orientovaných na zákazníka a na transformaci energetiky ve světě.

V rámci svého poslání „vytvářet to nejlepší pomocí solární energie pro budování zeleného světa“ se společnost LONGi zaměřuje na technologické inovace. Společnost působí v pěti částech hodnotového řetězce, které zahrnují monokřemíkové destičky, články a panely, komerční a průmyslová distribuovaná solární řešení, řešení pro zelenou energii a vodíková zařízení.

Další informace o společnosti najdete na jejím webu: www.longi.com.