Precedens pro Česko: Francouzský stát uznán odpovědným za klimatické škody

Ve Francii došlo včera k přelomovém rozsudku v případu klimatické žaloby na místní stát. Dne 14. března 2019 podaly čtyři organizace žalobu na francouzský stát kvůli neplnění klimatických závazků. Po dvou letech soud uznal žalobu za oprávněnou.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

Případ století

Jak informuje spolek Klimatická žalobu ČR žaloba na neplnění klimatických závazků, žaloba byla ve Francii podána poté, co žalující strana doručila čtyřicetistránkovou předžalobní výzvu francouzskému prezidentovi Macronovi, premiérovi a ministrům francouzské vlády a vyzvala je, aby učinili konkrétní kroky k nápravě.15. února 2019 vláda tuto žádost zamítla.

Žalobu na francouzský stát v březnu 2019 podaly čtyři organizace žalobu (Notre Affaire à Tous, Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France a Oxfam France), protože Francie neplní mezinárodní, evropské i své vlastní závazky ohledně ochrany klimatu. Žalující strana chtěla po soudu, aby uznal odpovědnost státu za klimatickou krizi a nařídil mu, aby napravil nedostatky ve své klimatické politice. Podle nich měl stát zákonnou povinnost přijmout konkrétní a účinná opatření, ale neučinil tak.

Kauza, známá jako „Případ století“, je unikátní i z toho důvodu, že podání žaloby podpořilo v online petici 2,3 miliony francouzským občanů. Jde tedy o nejúspěšnější petici ve francouzské historii.

Po více jak dvou letech soud konečně rozhodl, že žaloba je oprávněná a francouzský stát je vinen nedostatečnou aktivitou v oblasti klimatu. Následkem jeho nečinnosti vznikla žalující straně (tedy organizacím, zastupujícím 2,3 miliony francouzských občanů) škoda a zaplatí jim tak symbolické jedno euro.

O odškodnění však žalující straně nešlo, rozsudek je klíčovým precedentem, protože je zde stát uznán odpovědným za škody způsobené nedostatečnou aktivitou při řešení klimatické krize, a soud tak může popohnat snahu o snížení emisí skleníkových plynů.

Precedens pro Česko

V ČR podobnou klimatickou žalobu v současné době připravuje spolek Klimatická žaloba ČR zastupující zatím dvě stovky občanů ČR, kteří se cítí být poškozeni změnou klimatu a nedostatečnou aktivitou české vlády.

V prosinci poslal spolek Úřadu vlády a vybraným  ministerstvům předžalobní výzvu a samotnou žalobu plánuje podat v březnu letošního roku.

Co klimatická žaloba požaduje po státu?

Stát sice sepisuje akční plány, legislativní návrhy, dotační výzvy apod., vše je však zoufale nedostatečné a emise skleníkových plynů v posledních letech dokonce rostou. Boj proti klimatické změně není jako boj s dalšími negativními jevy – chudobou, kriminalitou, korupcí apod.

Pokud podle mezinárodního expertního panelu IPCC nepřijmeme razantní opatření v následujících 10 letech, nebude už cesty zpět. Klimatická žaloba žádá, aby se opatření podnikaná Českou republikou dostala do souladu s cíli Pařížské dohody.

V praxi to znamená podstatně zvýšit ambice v oblasti snižování skleníkových plynů (teď a tady, ne se vymlouvat na výhled do roku 2050) a zároveň se začít za využití přírodě blízkých postupů na všech úrovních skutečně připravovat na dopady klimatické změny (i když to nebude po chuti velkým zemědělcům nebo betonářům).

Jaký má žaloba smysl?

Pokud soud vyhrajeme, stát bude mít povinnost začít doopravdy jednat a cesta k zásadnímu zpomalení změny klimatu bude otevřena. I kdybychom nevyhráli, podpoří žaloba věcnou debatu na celostátní i regionální úrovni o dostatečnosti současných opatření.

Ve skutečnosti lze očekávat, že už samotný průběh a medializace soudního sporu přiměje vrcholové politiky k přehodnocení vážnosti situace a k přijetí razantnějších opatření v boji proti změně klimatu.

V případě úspěchu bude žaloba představovat silný impuls státním orgánům být důslednější při ochraně českých občanů před změnou klimatu, a důležitým precedentem pro obdobné případy u nás i v zahraničí. Spolek Klimatická žaloba ČR pak bude dohlížet nad dodržováním soudem uložených povinností.