PRE vloni připojila do své sítě rekordní počet fotovoltaik

Společnost PREdistribuce ze skupiny PRE připojila v loňském roce do své distribuční sítě celkem 3 298 solárních elektráren. Představovalo to nárůst o 265 % ve srovnání s předchozím rokem 2022, kdy v distribuční síti přibylo dohromady 904 zdrojů o celkovém výkonu 7 MW. V loňském roce se tento výkon meziročně více než zpětinásobil a odpovídal tak celkové hodnotě 35,26 MW.

 

Trojnásobný zájem

„Z našich statistik lze vyčíst, že zákazníci si v minulém roce nechávali nejčastěji instalovat menší elektrárny na své rodinné domy, a to průměrně s výkonem kolem pěti až sedmi kilowatt,“ upřesňuje mluvčí PRE Karel Hanzelka.

Z celkově instalovaného výkonu 35,26 MW se z více než 80 % jednalo o připojení do sítě nízkého napětí, konkrétně šlo o 29,8 MW. Dalších 5,5 MW pak bylo připojeno do sítě vysokého napětí. Zatímco v roce 2022 byl celkový výkon všech nově instalovaných fotovoltaických zařízení přibližně pětkrát nižší a dosáhl celkové hodnoty 7 MW (z toho 6,7 MW bylo na nízkém napětí a 0,3 MW na vysokém napětí). 

Na druhou stranu v roce 2023 klesl počet žádostí o připojení do distribuční sítě. Zatímco v roce 2022 PREdistribuce evidovala 3 327 žádostí o připojení, v loňském roce jich bylo 2 536, tedy o 23,8 % méně. Za poklesem zřejmě stojí dočasné pozastavení dotací v uplynulém roce.

Rostoucí zájem firem

I přes tento pokles měly domácnosti i průmyslové podniky stále poměrně vysoký zájem o instalaci fotovoltaických elektráren. Společnost SOLARINVEST – GREEN ENERGY, která je dceřinou společností skupiny PRE, evidovala v uplynulém roce stovky žádostí o instalaci nových fotovoltaik pro rodinné domy a k tomu desítky projektů realizovaných pro průmysl, a to o celkovém výkonu 12 MWp. 

„U rodinných domů byl největší zájem o bezpečnou fotovoltaiku, tedy elektrárnu vybavenou maximálně možnými bezpečnostními prvky, které od nás zákazníci dostanou zdarma,“ přibližuje jednatel společnosti SOLARINVEST – GREEN ENERGY Jakub Vančura.

Typicky měly podniky zájem především o komplexní služby od vyřízení stavebního povolení přes zajištění dotací až po rychlou realizaci a zajištění servisu: „Právě v segmentu průmyslových instalací jsme zaznamenali největší nárůst objemu zakázek, kdy oproti předchozímu roku byl instalovaný výkon více než dvojnásobný. Velkému zájmu se nově těší také FVE do 50 kWp, pro které není potřeba stavební povolení, a klient může mít elektrárnu na střeše do měsíce od objednání, a tak si rychle zvýšit svojí energetickou soběstačnost,“ dodává Jakub Vančura.

Doplňující informace:

Skupina PRE je stabilní a prosperující uskupení v oblasti energetiky s dlouholetou tradicí na českém trhu. Se svými více než 820 tis. odběrnými místy je třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a prostřednictvím své největší dceřiné společnosti PREdistribuce, a. s., také provozovatelem nejspolehlivější distribuční sítě v ČR. V rámci své činnosti podporuje využívání moderních technologických řešenía poskytuje poradenství v oblasti zavádění inovativních technologií a dosahování energetických úspor. Mezi základní aktivity Skupiny PRE patří prodej, obchodování s elektřinou a plynem po celém území ČR, distribuce elektřiny, její výroba a doplňkové energetické služby. Další informace naleznete na www.pre.cz.

SOLARINVEST – GREEN ENERGY je součástí skupiny PRE. Na českém trhu působí od roku 2009. Specializuje se na komplexní služby v oblasti FVE od návrhů fotovoltaických řešení až po jejich finální realizaci.