Právní expert: Novela stavebního zákona usnadní povolovací procesy pro nové OZE, ale situace není stále ideální

Budování obnovitelných zdrojů energie do výkonu 50 kW je už snadnější díky letos schválené novele známé jako Lex OZE 1. Z pohledu přechodu na čistou energetiku bylo také klíčové zařazení velkých výroben o výkonu nad 1 MW mezi stavby ve veřejném zájmu. Povolovací procesy nově upravuje https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=330novela stavebního zákona, kterou na počátku května schválil Senát.

Zdroj: AK DouchaŠikola Advokáti s.r.o.

Změny v povolovacích procesech pro nové OZE

Novela stavebního zákona provedla rozšíření definice technické infrastruktury o výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů; výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více jsou veřejnou technickou infrastrukturou. 

Jak upozorňuje právní expert Luděk Šikola nové obnovitelné zdroje energie bude povolovat Dopravní a energetický stavební úřad („DESÚ“) s celostátní působností nebo krajský úřad. Zdroje s výkonem do 50 kW nepotřebují žádné povolení podle stavebního zákona. Tabulka níže pomůže orientovat se v nové soustavě stavebních úřadů a jejich působnosti při povolování obnovitelných zdroje.

Nová metodika

Novela známá jako Lex OZE 1 přinesla řadu novinek do povolování výroben obnovitelných zdrojů energie. Ministerstvo pro místní rozvoj již před měsícem zveřejnilo metodiku pro stavební úřady, která upřesňuje, jak mají úředníci v souladu s touto novelou postupovat.

„Situace kolem povolování velkých výroben o výkonu 1 MW a více (které jsou podle Lex OZE 1 již stavbami ve veřejném zájmu) ale stále není ideální,“ popisuje Luděk Šikola.

„Vyloučení například fotovoltaických nebo větrných elektráren v územním plánu obce paušálně na celém území obce je možné pouze při odůvodnění takového zákazu jiným veřejným zájmem. Nestačí zákaz bez tohoto odůvodnění a pokud obec trvá nebo nově chce výrobny obnovitelných zdrojů energie na svém území vyloučit, musí pořídit změnu územního plánu, kde explicitní vyloučení odůvodní jiným veřejným zájmem než je veřejný zájem na zřizování a provozu výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů nad 1 MW,“ dodává Šikola.

Méně razítek

Od 1. ledna 2024 se díky novele stavebního zákona stavebníkům zjednoduší a zrychlí „papírování“ – namísto několika samostatných razítek pro účely povolení stavby do jediného razítka, a to včetně případného stanoviska EIA. Jednotné environmentální stanovisko (JES) usnadní povolování nejrůznějších typů stavebních i nestavebních záměrů. Veřejný zájem na ochraně životního prostředí přitom ale zůstane plnohodnotně chráněn

Podepíše-li zákony prezident, nabyde nový stavební zákon ve znění věcné novely s pozměňovacími návrhy PSP a Změnový zákon účinnosti k 1. 1. 2024 pro vyhrazené stavby (stavby dopravní, energetické a jiné stavby infrastruktury dle přílohy č. 3 NSZ) a pak od 1. 7. 2024 také pro ostatní stavby.