Praha bude investovat 230 miliard di zelené energetiky a klimatických opatření do roku 2030

Hlavní město Praha hodlá do roku 2030 mělo investovat 230 miliard korun do opatření snižujících emise oxidu uhličitého, pokud chce dostát svému závazku snížit uhlíkovou stopu metropole o 45 procent. Vyplývá to z návrhu klimatické strategie města, který by mělo v nejbližší době schvalovat vedení města. Informoval o tom portál ekolist.cz.

Zdroj: ČEZ

Důraz na udržitelnou energetiku

Náměstek primátora Petr Hlubuček (STAN) řekl, že by rád návrh klimatické strategie města předložil na příští jednání rady v pondělí a následně na zastupitelstvo koncem května. „Myslím, že jsme tu v Praze lídry v této věci,“ řekl a dodal, že Česká republika se sice připojila k Pařížské dohodě o boji se změnou klimatu, ale konkrétní plán na celostátní úrovni zatím chybí,“ dodal Hluboček.

Klimatická strategie se zaměřuje na čtyři základní oblasti. Prvním je udržitelná energetika, kam spadají energetické úspory v budovách, instalace fotovoltaických panelů na střechy nebo využití tepla z odpadních vod pro vytápění.

Druhou oblastí je udržitelná mobilita, kam patří nákupy elektrobusů pro MHD nebo dostavba metra. Třetí je cirkulární ekonomika, která zahrnuje například výstavbu bioplynové stanice na zpracování zbytků potravin. Posledním pilířem je pak adaptace na změnu klimatu například pomocí výsadby zeleně nebo lepšího hospodaření s dešťovou vodou.

Využití evropských dotačních programů

Z celkových odhadovaných nákladů 230 miliard korun by město podle strategie mělo z vlastních zdrojů uhradit asi 55 miliard, zbytek má jít z různých evropských programů.

Se započtením úspor, které by opatřeními měly vzniknout, bude podle Hlubučka nutná roční investice města mezi dvěma a 2,5 miliardy korun. Náměstek dodal, že řada opatření – například na budovách – se týkají investic, které by se stejně musely udělat z důvodu nutné údržby.

Zelené projekty jsou podle náměstka nyní v kurzu a Evropská unie je chce významně dotovat, navíc mají potenciál pro modernizaci ekonomiky a tvorbu pracovních míst. „Pokud této příležitosti nevyužijeme, tak přijdeme o peníze, na které si nyní můžeme sáhnout,“ míní Hlubuček.

Podle náměstka bude důležitá spolupráce se soukromým sektorem, zejména velkými energetickými firmami. Představa, že by mělo město vše dělat samo, je podle něj chiméra.

První instalace solárních elektráren

Z konkrétních projektů náměstek zmínil například instalaci fotovoltaických panelů na střechy, kterou magistrát plánuje vyzkoušet ve dvou bytových domech na Černém Mostě. Podle energetického manažera hlavního města Jaroslava Klusáka by se tímto způsobem v budoucnu mohlo vyrábět až 30 procent elektřiny v metropoli.

Město Praha hodlá využít dotace z Modernizačního fondu pro výstavbu městských střešních solárních elektráren. Jejich kapacity by měla vystačit na celkem 550 megawattů instalovaného výkonu.

„Je to srovnatelné s tím, jak na své městské budovy instaluje fotovoltaiku třeba Vídeň,“ řekl nedávno Hlubuček v rozhovoru pro Hospodářské noviny (HN).

Praha hodně sází také na vznik energetického společenství. Záměrem radnice hlavního města je zavádět solární instalace na pražských střechách, kde bude využito konceptu sdílených výroben. Do toho společenství bude moci vstoupit každý obyvatel města a hlavní výhodou bude snížení nákladů na elektřinu, která navíc bude ze 100 procent pocházet z ekologického zdroje.