Polská fotovoltaika pokořila magickou hranici 1 GWp instalovaného výkonu

Fotovoltaický trh v Polsku pokračuje v prudkém růstu. Podle informací operátora polské přenosové sítě Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSA) se v září 2019 do energetické sítě připojilo 66 MW nových fotovoltaických elektráren (FVE). Celkový instalovaný výkon ve fotovoltaice dosáhl k 1. říjnu letošního roku 1007 MWp.

PVGIS

Boom táhnou projekty z aukcí

V posledních 2 letech táhly boom polské fotovoltaiky zejména tzv mikroinstalace, tj. fotovoltaické elektrárny o výkonu do 50 kWp. Jejich celkový instalovaný výkon v Polsku přesáhl hodnotu 600 MW.

V posledních měsících letošního roku však rozvoj polské fotovoltaiky umožňují zejména středně velké korporátní FVE a pozemní FVE o výkonu do 1 MWp. Jedná se o nové projekty, které byly podporovány pomocí aukce v červnu 2017, a jejichž zahájení bylo podmíněno uvedením do provozu do konce první poloviny roku 2019.

Letos v září bylo v Polsku připojeno do sítě 66,3 MW nových FVE, což představuje lepší výsledek než tomu bylo v srpnu (58,3 MW). Rekordní přírůstek instalovaného výkonu podle statistiky PSE letos připadl na červenec (116 MW). 

Podle sdělení PSE se během prvních devíti měsíců letošního roku v Polsku připojily do sítě solární elektrárny o celkovém výkonu ve výši 535,8 MW, což znamená průměrný měsíční nárůst výkonu ve výši téměř 60 MW.

Podpora prosumerů

Současná polská vláda podporuje zejména rozvoj malých FVE na střechách pro vlastní spotřebu samovýrobcům sluneční energie, což jsou tzv. prosumeři. 

Díky velmi efektivní podpoře pomocí net-meteringu zažilo Polsko loni obrovský solární boom malých domácích střešních fotovoltaických elektráren (FVE). Během roku 2018 se v Polsku nově připojilo 54 000 FVE o výkonu do 50 kWp o instalovaném výkonu ve výši 343 MW.

Od května 2019 polská vláda umožnila prosumerům získat na instalace nové FVE výhodnou půjčku s úročením ve výši 4,99 % a jednorázovou provizí ve výši 0,99%%. Tuto půjčku bude nabízet polská banka PKO ve výši až 50 000 PLN (tj. 360 000 Kč). Půjčka až z 80 % pokryje kvalifikované náklady na instalací domácích FVE s tím, že musí být zaplacena do 10 let.

Dalším opatřením, které posílí rozvoj střešní fotovoltaiky v Polsku, je daňová úleva pro domácnosti, které se rozhodnou pro rekonstrukci domu za účelem snížení nákladů na energie. V případě realizací úsporných energetických opatření (vč. instalace FVE) mají domácnosti nárok na daňovou úlevu ve výši až  53 000 PLN (325 000 Kč).

Letos na podzim Polsko schválilo novou legislativu, která umožní podpořit rozvoj prosumerské fotovoltaiky ve formě snížení DPH z 23 % na 8 % na nové instalace FVE o výkonu do 8 kWp. Tento zákon nyní čeká pouze na schválení u prezidenta.