Po verdiktu Ústavního soudu přišla solární elektrárna na Přerovsku o licenci

Minulý týden Ústavní soud (ÚS) zveřejnil nález sp. zn. III. ÚS 377/20, jímž zamítl ústavní stížnost obchodní společnosti SOLAR 6 o výkonu 3,99 MWp, která přišla o licenci na solární elektrárnu u Kojetína. Ta byla Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) udělena v roce 2010 s výhodnými podmínkami odkupu energie. V době provádění revize však nebyla solární elektrárna podle soudního rozhodnutí zcela dokončená.

Zdroj: Wikipedia

Zamítnutí kasační stížnosti 

Kasační stížnost stěžovatelky následně zamítl NSS. Jak uvedl ÚS ve svém nálezu, neshledal v rozhodnutích NSS a KS v Brně porušení základních práv uvedené společnosti.

Z provedeného dokazování totiž mj. vyplynulo, že v době provedení revize nebyla elektrárna plně dokončena a stěžovatelka tak nemohla být v dobré víře v zákonnost a správnost udělené licence. Nejvyšší správní soud následně ústavní stížností napadeným rozsudkem zamítl kasační stížnost stěžovatelky jako nedůvodnou.

Licenci zpochybnil tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který kvůli překotně dokončovaným fotovoltaickým elektrárnám podal sérii žalob ve veřejném zájmu. Od roku 2011 se výkupní podmínky významně změnily, pro majitele elektráren tak bylo výhodné je „papírově“ dokončit ještě v roce 2010, někteří kvůli tomu předkládali nepravdivé revizní zprávy.

Šest rozsudků

Kojetínskou elektrárnou se opakovaně zabýval Krajský soud v Brně a Nejvyšší správní soud. Postupně padlo šest rozsudků. Nakonec soudy licenci zrušily.

„Bylo vedeno poměrně podrobné dokazování. ÚS seznal, že závěrečná rozhodnutí v této věci jsou přesvědčivá, logická a podložená právě výsledky provedeného dokazování,“ řekl soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček. Tříčlenný senát ÚS však při rozhodování nebyl zcela jednotný, původní soudce zpravodaj Radovan Suchánek prosazoval jiný výsledek, proto se řízení protáhlo a vyžádalo si veřejné vyhlášení namísto častějšího odmítnutí.

Firma byla přesvědčená, že všechny podmínky splnila

Společnost tvrdila, že jednala v dobré víře. Její zástupci byli údajně přesvědčeni, že firma Solar 6 splnila všechny podmínky pro udělení licence. Nesouhlasila s tím, aby po devíti letech z „iniciativy“ nejvyššího státního zástupce o licenci přišla.

Dále poukazovala na to, že případná pochybení ERÚ v řízení o vydání licence jí nemohou jít k tíži. Podle nálezu ÚS ale důkazy tvoří dostačenou oporu pro odejmutí licence.

Důvodem k zásahu ÚS se nestala ani délka řízení. „Předmětnou materii není namístě hodnotit dnešní, nýbrž tehdejší optikou, kdy se jednalo o velmi komplikované a soudní judikaturou dosud neřešené případy, takže nebyl dán dopředu ‚návod‘ pro co možná optimální postup,“ uvedl Šimíček.

Kauza spěje k trestnímu řízení

Třetí senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.) zamítl ústavní stížnost obchodní společnosti SOLAR 6, s. r. o., směřující proti rozsudkům Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Brně. 

Ústavní soud uzavřel, že ústavní stížnost představuje pouze pokračující polemiku se skutkovými a právními závěry obou správních soudů, přičemž tyto závěry však jsou velmi pečlivě a přesvědčivě vyloženy a Ústavní soud neshledává žádný rozumný důvod, pro který by je měl z hlediska orgánu ochrany ústavnosti jakkoliv zpochybňovat.

Nejvyšší státní zastupitelství nález přivítalo jako očekávané potvrzení svého postupu. „Nás by překvapilo, kdyby byla licence ponechána,“ řekl žalobce Václav Kotas. Kojetínskou elektrárnou se zabývají také orgány činné v trestním řízení, případ už zamířil k soudu, rozhodnutí podle dostupných informací zatím nepadlo.