Po instalaci unikátní miniturbíny se elektrárna Ledvice zařadila mezi obnovitelné zdroje energie

Nejen z uhlí, ale i z vody vyrábí Elektrárna Ledvice elektrickou energii. Zatímco v prvním případě jde vyrobená elektřina hlavně do přenosové soustavy, ve druhém slouží pouze k vlastní spotřebě elektrárny.

Zdroj: ČEZ

Zdroj: ČEZ

Instalace unikátní turbíny

 

Díky instalaci unikátní vodní miniturbíny, ze které se vyrábí elektřiny, ja nasvícen areál čistírny odpadních vod. Celkem jsou v retenčních nádržích, jimiž se vrací do přírody ekologicky nezávadná voda, nainstalovány čtyři bezlopatkové odvalovací turbíny PROTUR.  Skupina ČEZ přitom zvolila Elektrárnu Ledvice za svůj prubířský kámen, časem by se proto tyto unikátní miniturbíny mohly objevit i jinde.

 

„Princip odvalovací turbíny vynalezl koncem 20. století docent Miroslav Sedláček ze stavební fakulty ČVUT v Praze. Další odborníci se pak ujali jeho technického zdokonalení. Hlavní výhodou turbíny je schopnost pracovat na mimořádně nízkých spádech od 0,4 do 1,5 metru s různými průtoky vody. Prakticky se jedná o decentralizovaný ekologický zdroj obnovitelné energie pro venkovské oblasti,“ říká Petr Frydrych ze společnosti  PROTUR Turbine (Precession ROlling TURbine).

 

„V případě Skupiny ČEZ jsme k instalaci využili přepad v retenčních nádržích, kudy se vrací vyčištěná voda do přírody. Podobně je třeba nainstalován ve výstupním kanálu čistírny odpadních vod ve Žďáru nad Sázavou. Může ovšem i fungovat na okruhu chladicích věží či u výpustí sloužících ke stabilizaci hladin rybníků a sádek.  Využití je opravdu různorodé, třeba na potoce protékající zahradou u rodinného domu,“ dodává Petr Frydrych.

 

Efektivní řešení pro nízký průtok vody

Základní výhodou systému PROTUR je právě jeho schopnost efektivně pracovat s nízkými průtoky vody a právě malými spády terénu. Například při průměru rotoru 0,6m a spádu 1m a průtoku 100 l/s má turbína výkon 0,5 kW. Denní výroba tak činí 12 kWh elektrické energie.

 

Pokud se do jedné soustavy zapojí čtyři stroje s výkonem 10 kWh za den, tak za rok vyrobí až 3,7 MGW elektrické energie. Tedy o něco více, než ročně spotřebuje jedna domácnost. Právě čtyři takové turbíny jsou nyní nainstalované v Elektrárně Ledvice. Jejich součástí je i bateriové úložiště o kapacitě 12 kWh.

 

Při hledání optimální aplikace zapojení odvalovacích turbín bylo přitom zvoleno umístění na odtoku z pojistných nádrží technologie likvidace odpadních vod, takže je využit zbytkový energetický potenciál vyčištěných odpadních vod odcházející z elektrárny. Turbíny mají navíc dostatečný výkon, aby z celého prostoru technologie učinily bilančně energeticky soběstačný úsek.

 

 

„Spád odtékající vody z retenčních nádrží je 80 cm, tedy pro odvalovací turbíny tohoto typu téměř ideální. Vyrobená energie je přitom dostačující k napájení osvětlení a provozu objektu čistírny odpadních vod. Na rozdíl od jiných námi již v minulosti realizovaných a do budoucna plánovaných ekologických projektů je to ovšem jen menší příspěvek v rámci životního prostředí. Spíše takový prubířský kámen, zda se dají turbíny využít ve vodohospodářství i v jiných lokalitách Skupiny ČEZ. V součtu pak může třeba jednou jít o nezanedbatelný ekologický obnovitelný zdroj energie,“ uvedl Miroslav Svoboda, ředitel Elektrárny Ledvice s tím, že odvalovací turbíny jsou v bezproblémovém provozu od února letošního roku.

Velký potenciál zařízení

 

 

Obrovský potenciál vidí v odvalovacích turbínách náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha.

 

„Docenta Sedláčka znám a je úžasné, že dokázal přeměnit odvalovací princip, tedy fyzikální veličinu, která se nedá ani matematicky popsat, v tak užitečnou věc. Určitě je to jedna z cest k decentralizaci výroby elektrické energie, byť je využitelná jen v menším měřítku, například u rodinných domů postavených v blízkosti menších vodních toků. Samozřejmě praktické využití mají turbíny i v podobných případech jako například zde v Elektrárně Ledvice.  Je chvályhodné, že právě uhelná elektrárna využívá k výrobě elektrické energie nejen uhlí, ale i obnovitelné zdroje,“ uvedl náměstek Piecha během své nedávné návštěvy Elektrárny Ledvice.