Po fotovoltaice Photon Energy expanduje do nového byznysu

 

Zdroj: Photon Energy

Zdroj: Photon Energy

 

Snížení kontaminace vod

Mezinárodní společnost s českými kořeny Photon Energy (dále jen „Photon“) oznamuje, že její dceřinná společnost Photon Water Technology, která se věnuje vývoji a distribuci systémů na úpravu vody, zahájila projekční práce pro umístění unikátní technologie Wetland+ v lokalitě Jaworzno v Polsku v rámci mezinárodního konsorcia k realizaci projektu financovaného EU Inovativní technologie pro čištění pesticidy kontaminovaných vod pomocí mokřadů (LIFEPOPWAT).

Očekává se, že technologie založená na intenzivním výzkumu sníží hladiny HCH ve vodních tocích v blízkosti lokality. Lindan, druh HCH, byl v EU široce používán jako pesticid a lék na vši a svrab až do roku 2004, kdy byla zakázána jeho produkce a používání. Tato perzistentní organická znečišťující látka nicméně stále představuje pro obyvatele postižených oblastí vážné zdravotní riziko.

Polskou část konsorcia zastupuje Hlavní těžební ústav (pl. Główny Instytut Górnictwa) a město Jaworzno. Mezi účastníky konsorcia patří kromě Photon Water také Technická univerzita v Liberci (CZ), univerzita v Aarhusu (DK), SERPOL (FR) a česká státní společnost DIAMO (CZ). Projekt byl zahájen 1. ledna 2020 a jeho ukončení je naplánováno na 31. prosince 2023.

Současně s projektem LIFEPOPWAT je Photon Water také součástí dalšího projektu konsorcia, financovaného EU, který mapuje a zkvalitňuje znalosti o výskytu a likvidaci HCH a lindanu v EU. Společnost Photon Water je subdodavatelem společnosti Tauw BV, která projekt vede, a spolupracuje při inventarizaci oblastí kontaminovaných HCH v České republice a pomáhá jednomu z majitelů lokality kontaminované HCH při její správě.

„Účast Photon Water na těchto dvou projektech potvrzuje schopnosti našeho týmu napříč různými oblastmi, které zahrnují úpravu vody, vodní hospodářství i sanaci podzemních vod a půdy. Lindan je bohužel jednou z mnoha látek, které znečišťují životní prostředí a ohrožují naše zdraví. Prostřednictvím aktivit společnosti Photon Water jsme odhodlání přispět k řešení obrovského úkolu odstranit tyto rozsáhlé škody celosvětově,“ řekl generální ředitel Photon Energy Georg Hotar.