Photon Energy dokončila akvizici společnosti Lerta

Mezinárodní společnost s českými kořeny Photon Energy v prosinci 2022 zvýšila svůj podíl ve společnosti Lerta z 56,75 % na 100 % a získala tak plnou kontrolu nad společností. Integrace Lerty poskytne Photon Energy licence na obchodování s energií v šesti zemích, špičkovou škálovatelnou platformu virtuální elektrárny (VPP) a třetí místo na polském trhu DSR s kapacitou 150 MW pro rok 2023.

Zdroj: Lerta

Zdroj: Lerta


Rozvoj řešení pro decentrální energetiku

Začleněním Lerty získává Photon Energy licence na obchodování s energií v šesti zemích, špičkovou škálovatelnou platformu virtuální elektrárny (VPP) a pozici číslo 3 na polském trhu DSR (Demand Side Response, odezva strany spotřeby) s kapacitou 150 MW pro rok 2023.

„Jsme velice rádi, že se nám podařilo dokončit úplné převzetí Lerty. Společně se Lertou zajistíme efektivnější využití energetické soustavy tím, že co nejvíce stávajících nepružných a nestálých odběratelů energie přeměníme na „flexumery“; uživatele energie s vysokou mírou kontroly nad svou spotřebou, kteří v ideálním případě disponují vlastní kapacitou pro výrobu a skladování energie, a jsou tak značnou flexibilitu v načasování využívání energetické sítě,“ uvedl Georg Hotar, generální ředitel skupiny Photon Energy.

Akvizicí Lerty se tým skupiny rozroste o přibližně 100 členů, čímž se počet zaměstnanců zvyšuje na více než 300, z nichž téměř třetina bude sídlit v Polsku. Lerta rozšiřuje působnost skupiny v Polsku o dvě nová místa, její kanceláře se nyní nacházejí ve Varšavě, Poznani, Lodži a Gdaňsku.

Sázka na vlastní software a umělou inteligenci

Lerta je polská společnost provozující virtuální elektrárnu (VPP, Virtual Power Plant), která sdružuje a spravuje distribuované zdroje energie. Založili ji Borys Tomala a Krzysztof Drożyński v roce 2016 a zpočátku fungovala jako poskytovatel softwaru pro tradiční energetické firmy.

V průběhu let společnost se sídlem v Poznani vyrostla v nezávislou energetickou společnost bez vlastního majetku, která se zaměřuje na optimalizaci obnovitelných zdrojů energie a energetickou flexibilitu. Její vlastní softwarová platforma s umělou inteligencí, Lerta Energy Intelligence, umožňuje společnosti Lerta předpovídat a optimalizovat výkon obnovitelných elektráren a odběr průmyslových zákazníků na základě aktuálních cen a požadavků energetické soustavy.

Výsledkem je flexibilita poptávky a nabídky, kterou Lerta nabízí  provozovatelům přenosových soustav v rámci různých programů a služeb. Kromě toho společnost Lerta poskytuje řadu služeb pro odběratele energie, jako jsou instalace fotovoltaických elektráren za elektroměrem, systémy řízení spotřeby energie a dlouhodobé smlouvy o nákupu energie, tzv. PPA (Power Purchase Agreements). Lerta má licence na obchodování s energií v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, České republice, na Slovensku a v Srbsku.

Borys Tomala bude řídit nově vytvořenou divizi New Energy skupiny, do níž bude společnost Lerta začleněna a kde bude Krzysztof Drożyński působit jako ředitel vyspělých technologií, přičemž si ponechá odpovědnost za vývoj softwarové platformy virtuální elektrárny založené na umělé inteligenci.