Photon Energy developuje solární projekty o výkonu přes 500 MWp

Mezinárodní společnost s českými kořeny Photon Energy oznamuje dynamický růst v oblasti developmentu nových solárních projektu. V prvním čtvrtletí 2021 firma plánuje rozšíření projektů o téměř 160 MWp v Maďarsku, Polsku a Rumunsku.

Zdroj: NextTracker

Expanze na nových trzích

Během prvního čtvrtletí roku 2021 prokázal development společnosti Photon Energy pozoruhodnou sílu napříč segmenty, a to i přes náročné čtvrtletí, které bylo poznamenáno zpožděním uvedení do provozu dvou elektráren společnosti s celkovou kapacitou 14,6 MWp v Austrálii (od Q1 až do Q2 2021).

Zaměřením se na svůj strategický cíl vyvinout, navrhnout a postavit nové fotovoltaické elektrárny pro své vlastní portfolio v Austrálii, Maďarsku, Polsku a Rumunsku, dosáhla společnost významného pokroku a nastartování rychlého růstu. Od začátku roku rozšířila své projekty na o celkovou kapacitu 531,5 MWp, přičemž na evropské trhy společnosti připadá 160 MWp.

Po vykazovaném období společnost oznámila zvýšení podílu v solární farmě Maryvale v Austrálii výměnou aktiv s Canadian Solar. Projekt se nachází v pokročilé fázi vývoje a očekává se, že dohody o připojení k síti bude dosaženo do 12 měsíců.

„Tvrdá práce našeho týmu pro development projektů vyústila v loňském čtvrtletí ve velkolepé rozšíření našich projektů. Díky vlastnímu portfoliu, které je nyní dlouhodobě plně refinancováno, můžeme plánovat další růst, rozšiřováním vlastního portfolia,“ uvedl Georg Hotar, generální ředitel společnosti Photon Energy Group.

Finanční ukazatele

Podle neauditovaných finančních výsledků za první čtvrtletí roku 2021 Photon Energy vykázala kladný celkový výsledek ve výši 1,791 milionu eur přes pokles tržeb na 4,571 milionu eur, což je pokles meziročně o 14,0 %. Tento vývoj lze připsat nepříznivým povětrnostním podmínkám na trzích společnosti, nižším výnosům v oblasti EPC služeb a dalším tokům výnosů, které zůstávají v podstatě beze změny ve srovnání se stejným čtvrtletím loňského roku.

Výnosy byly také ovlivněny zpožděním uvedení do provozu dvou našich projektů ve městě Leeton v Austrálii. Společnost nicméně očekává, že první výnosy z výroby elektřiny z projektů a zaúčtování odpovídajícího pozitivního rozdílu z přecenění našeho portfolia, nastanou ve druhém čtvrtletí roku 2021.

Neauditovaný konsolidovaný EBITDA prudce poklesl z 1,404 milionu eur v prvním čtvrtletí 2020 na 0,222 milionu eur ve sledovaném období, což bylo způsobeno nižšími výnosy a rozšířením aktivit společnosti v oblasti rozvoje projektů na nových trzích, jako je Polsko a Rumunsko, zejména kvůli rostoucímu počtu zaměstnanců.