Peksa (Piráti): Energetika se mění, prim budou hrát malé zdroje a akumulace energie

Energetika se mění. Místo velkých centralizovaných elektráren budou do budoucna hrát mnohem větší roli různorodé malé zdroje a ukládací kapacity. Zejména digitalizace přinese vyšší efektivitu a usnadní decentralizaci.To bude vyžadovat taky změny v tom, jak funguje naše elektrizační soustava.

Peksa_Pirátská strana

Digitalizace umožní proměnu energetiky

Budou potřeba nové energetické služby, které pomůžou vyrovnávat v síti napětí a dokážou reagovat na momentální stav nabídky a poptávky v reálném čase.

V minulém století, kdy se stavěla páteřní část naší přenosové soustavy, bylo takové řízení sítě těžko představitelné. Nebyly totiž k dispozici technologie, které by uměly samy automaticky vyhodnotit, že je potřeba například zapojit další malé zdroje nebo uložit část elektřiny, protože bude za malý okamžik někde velká poptávka. Dnes to ale možné je, právě díky digitálním nástrojům.

Digitalizace otevře elektrizační soustavu pro větší okruh uživatelů. Výroba a spotřeba elektřiny už nebude jen o systému elektráren, rozvoden a jednosměrné distribuci k odběratelům. Může v ní hrát roli třeba vaše auto a rozhodně vaše domácí fotovoltaika.

Jak to bude fungovat technicky?

Už v dnešním systému potřebuje správce přenosové soustavy, aby mu někdo občas dodal v krátkém čase elektřinu k vyrovnání rozdílu mezi výrobou a spotřebou.

Takový rozdíl může nastat třeba kvůli nečekané technické odstávce v elektrárně, ale dnes se služby pro výkonovou rovnováhu řeší hlavně kvůli rostoucímu podílu obnovitelných zdrojů zapojených v síti. Solární a větrné elektrárny totiž vyrábějí elektřinu podle počasí, takže správce sítě neví úplně přesně, kolik jí v daný okamžik povede.

Taková situace se řeší podpůrnými energetickými službami. Jednoduše řečeno, správce přenosové soustavy si například objedná to, že mu v případě nedostatku elektřiny v síti někdo dodá určitý objem energie v řádu jednotek minut. Takovou službu můžou dodávat třeba jednotlivé elektrárny. Ale nejen ony.

V Česku patří mezi poskytovatele podpůrných služeb třeba společnost Digital Energy Services, která dokáže potřebnou elektřinu do sítě dodat tím, že ji v rekordně krátkém čase (do 15 minut) ušetří na provozu kogeneračních jednotek.

Samozřejmě to neznamená, že kvůli stabilizaci soustavy někde vypne lidem topení nebo proud. Díky přesnému měření v řádu vteřin a integrované akumulaci dokáže přesměrovat dostatečné množství vyrobené elektřiny z kogenerace do sítě, aniž by tím jakkoliv utrpěly domácnosti. Navíc: zákazník dostane zaplaceno za to, že se s přenosovou soustavou o svou elektřinu podělil.

Jakou roli budou hrát digitální technologie?

Digital Energy Services je příklad firmy, která v Česku funguje jako agregátor a pracuje s takzvanou flexibilitou. Není to v Evropě nic až tak výjimečného. Představte si, že máte rozsáhlou síť dobíječek na elektromobily, ve které v průměru každou minutu dobíjí padesát aut.

Flexibilita znamená, že směr dobíjení na určený okamžik obrátíte. Z baterky každého auta proteče třeba 5 % jejich kapacity zpátky do sítě, aby se vyrovnal nedostatek. U jednoho vozu by to bylo zanedbatelné, u padesátky nebo stovky aut už to mohou být zajímavé objemy. To je princip agregace flexibility.

Podobně to ale může fungovat třeba u mrazíren nebo průmyslových skladů, kde stačí na nějaký okamžik mírně ubrat na chlazení či klimatizaci. Aby taková služba mohla efektivně fungovat, nesmí být závislá na nějakých lidských „velínech“, kde by se muselo pět lidí dohodnout, o kolik kde spotřebu elektřiny sníží. Podstatou hladkého fungování agregované flexbility jsou právě digitální technologie, sledování dat v reálném čase a automatické řízení.

Právě to jsou zároveň nástroje, které ve stále větší míře využívají i běžní distributoři elektřiny, ale taky průmyslové firmy nebo domácnosti, které chtějí optimalizovat svoji energetickou spotřebu. 

Přesné měření nebo automatické řízení spotřeby elektřiny se dnes běžně používá v novostavbách nebo tam, kde je součástí rekonstrukce vlastní výroba elektřiny ve větším měřítku. Digitalizace jednotlivých součástí elektroenergetického provozu už probíhá, protože zkrátka přináší větší efektivitu a taky dává větší možnosti koncovým uživatelům v rozhodování o tom, kolik energie vyrobí a jak s ní naloží.

Co je potřeba změnit v legislativě?

Aby to mohlo fungovat ve velkém, je potřeba nové digitální nástroje v energetice správně propojit a nastavit dobrá pravidla pro fungování trhu, který kolem toho vzniká. Jeho páteř nově tvoří nejen samotná elektřina, ale i data o jejím celkovém množství, ceně a možnostech, jak s ní naložit. Dosavadní energetická legislativa si přitom s daty a jejich ochranou nebo transparentním nakládáním moc hlavu nelámala.

To samé se týká technologické neutrality a interoperability. Vznikající trh s digitálními technologiemi v energetice by neměl být jen pro někoho – například jen pro velké hráče s bohatými investory v zádech, kteří si rychle zajistí postavení gatekeeperů a tím i rozhodující vliv.

Naopak, dobré zákony a pravidla pro digitální energetiku mohou výrazně usnadnit decentralizaci a posílit postavení i těch nejmenších výrobců a spotřebitelů, tedy obyčejných domácností nebo firem.

Díky digitalizaci se jim totiž otevřou nové možnosti, jak vydělávat na výrobě elektřiny a sdílení kapacit pro její ukládání. Naše elektrizační soustava se bude opírat o miliony malých zdrojů namísto dnešních velkých importérů fosilních paliv – často ze zemí, s jejichž vládami nechceme mít nic společného. Je ale potřeba nastavit správná pravidla, spojit a využít zkušenosti, které už máme jak s fungováním energetického trhu, tak s rozvojem digitálních služeb, a vzít si z obojího to lepší. 

Autor: Mikuláš Peksa (Strana Pirátů) – jako europoslanec osobně působí ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), pro rozpočtovou kontrolu (CONT) a hospodářském a měnovém výboru (ECON).