Paradox: Solární energie je ve Španělsku tak levná, že se musí omezovat připojování nových zdrojů

Španělsko bude muset rapidně omezovat připojování nových fotovoltaických elektráren Důvodem je nárůst zájmu o nové obří, tzv. utilitní fotovoltaické elektrárny (UFVE) v řádu desítek až stovek MW, pro jejich připojení v místních energetických sítích schází dostatečná kapacita.

Abengoa Solar


Přes 190  GW nových solárů

Španělsko zažívá nový solární boom. Díky prudkému zlevnění solárních panelů se do místních UFVE vyplatí investorům investovat zcela bez dotací. V poslední době španělský energetický regulační úřad Competition (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, nebo-li CNMC) obdržel žádosti o připojování nových solárních zdrojů přes 190 GW, přičemž měsíčně přibude podle webu Greentech Media až 40 GW nových žádostí.

Provozovatel síti však mají problém tento zájem uspokojit kvůli technickým důvodům. Maximální poptávka po elektřiny ve Španělsku letos dosáhla cca 40,5 GW, nové žádostí o připojování UFVE přesahují tento objem více než čtyřnásobně.
Díky příznivě nastavené podpoře pomocí aukcí a tzv. PPA kontraktů mezi dodavateli  odběrateli solární energie se ve Španělsku opět loni obnovila důvěra v místní fotovoltaický trh. V roce 2018 se ve Španělsku připojilo více než 4 GW nových solárních elektráren, přičemž místní trh rostl rychleji než Německo (cca 2,9 GW).

Současný boom španělské fotovoltaiky připomíná první solární horečku kvůli příliš štědrým výkupním tarifům v roce 2007-2008. Následovalo retroaktivní snížení podpory, což vedlo k řadě bankrotů výrobců solární energie v roce 2010. Další vývoj branže zelené energie se pak prakticky paralyzoval na následujících 8 let. 

Zpřísnění pravidel kvůli spekulacím

Za současným zájmem o připojení nových UFVE lze vidět i řadu spekulantů, kteří chtějí získané licence na připojení se ziskem prodat solárním developerům. Kvůli spekulacím ceny UFVE s autorizovaným připojením dosáhly až 100 000 eur za MW.

To je také důvod, proč španělský provozovatel přenosové soustavy Red Electrica de España začal odmítat velkou část z žádostí o připojení nových solárních a větrných elektráren. K letošnímu 30. červnu musela společnost odmítnout žádosti projektů o celkovém instalovaném výkonu 26,3 GW, přičemž 5,8 GW připadalo na větrné elektrárny a 20,5 GW na elektrárny fotovoltaické.

Na situaci již zareagoval zareagoval španělský energetický regulátor CMNC, který nově zpřísnil pravidla pro vydávání licencí na připojování nových UFVE.  Developeři musí s žádostí do 12 měsíců podat posudek na EIA (posouzení environmentálních dopadů). Následně mají 48 měsíců na připojení elektrárny do sítě. V případě nedodržení termínů pak developeři mohou přijít o garance, které musí platit předem při žádosti o vydání licence na připojení. 

Solární trh může ohrozit nedostatek sítí

Španělsko v současné době disponuje zhruba 28,5 GW instalovaného výkonu ve větrných a solárních elektrárnách. Další desítky GW nových fotovoltaických projektů již získaly povolení, ale zatím provoz nezahájily. 

Jenny Chase, analytik společnosti Bloomberg New Energy Finance, vidí za rostoucím zájmem o nové UFVE ve Španělsku prudký pokles nákladů na výrobu solární energie v zemi, která má vynikající osvitové podmínky pro fotovoltaiku. Navíc, jsou ve Španělsku poměrně vysoké ceny elektřiny na burze.

Proto investoři již ignorují aukce jako podporu pro nové solární elektrárny, které raději developují s vizí prodeje solární energie na místní burze. „Ve Španělsku je nyní ve fázi developmentu několik desítek GW solárních projektů, které se budou realizovat mimo aukční podpůrný mechanismus během následujících let. Tyto projekt se realizují na bázi dlouhodobých PPA smluv,“ dodává analytik Chase.

Na druhou stranu obrovský zájem spekulantů vytvořil ve Španělsku zcela nový trhu pro obchodování  s již získanými povoleními. Tento sekundární trh nicméně nemá žádná jasná pravidla a ceny povolení na něm prudce rostou.

V následujících let má španělský fotovoltaický trh podle predikce analytiků společnosti Bloomberg New Energy Finance růst tempem 3-4 GW.  Na rozvoj místní fotovoltaiky se pozitivně dívají i banky. 

Nezodpovězenou otázkou zůstává schopnost místních energetických sítí tento objem nových solárních projektů absorbovat bez nutnosti investic do rozvoje sítí nebo akumulačních systémů.