OTE: Změny v účtování podpory pro malé zdroje

V souvislosti se změnou zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie informoval Operátor trhu s elektřinou a.s. (OTE) o změnách souvisejících s vykazováním elektrické energie a paliv. Jedná ze 3 avízovaných změn se přímo týká výrobců podporovaných zdrojů ve věci pravidelného účtování.

 

Nová položka „Trakční elektřina“ ve výkaze o výrobě, odběru a spotřebě elektřiny

Mezi položkami výkazu naleznete novou kolonku GCR_17, která vychází z přílohy č. 9 novelizované vyhlášky č. 408/2015 Sb. Týká se výhradně provozovatelů drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové (dále také „trakční elektřina“). Její vyplnění v našem systému je nepovinné.

Další informace operátora trhu k tématu trakční elektřiny naleznete v dokumentu dostupném zde: Informace OTE k vykazování trakční elektřiny za období od 1.1.2022. 

Ukončení provozní podpory na elektřinu z biomasy při společném spalování


Novela zákona ukončila možnost uplatňovat provozní podporu na elektřinu vyrobenou v procesu společného spalování biomasy a dalších zdrojů energie. Příslušné položky proto nejsou pro vykazování dostupné.


Další informace naleznete na stránkách Energetického regulačního úřadu: 
ERÚ – Informace k cenovému rozhodnutí POZE pro rok 2022 – Detail článku (eru.cz)

 

Od nového roku měsíční účtování pro všechny

S platností výkazů od 1.1.2022 se bude nově u všech i stávajících podporovaných zdrojů a výroben účtovat podpora v měsíční periodě. Mění se tak předchozí periodicita zúčtování podpory pro provozovatele FVE s instalovaným výkonem do 10 kW ze čtvrtletní na měsíční

„V případě výroben elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW je základní časový úsek čtvrtletí,“ informuje OTE.

V platnosti zůstává povinnost zadávat výkazy o výrobě měsíčně do desátého kalendářního dne nebo šestého pracovního dne (podle toho, co nastane později), jak je uvedeno ve vyhlášce č. 145/2016 Sb.. Povinnost nadále platí pro všechny podporované výrobce bez ohledu na instalovaný výkon.

Pokud nestihnete zadat měsíční výkaz včas, můžete tak učinit kdykoli po řádném termínu. V takovém případě o podporu nepřijdete, pouze se vám posune fakturace a finanční vypořádání na následující měsíc, jak je uvedeno v obchodních podmínkách OTE.