Olomoučtí vědci představili novou ekologickou metodu výroby zeleného vodíku pomocí solární energie

Výzkumné centrem CATRIN v Olomouci představilo nový udržitelný způsob pro výrobu vodíku jako zeleného paliva. Jeho základem je tzv. hematen, nový materiál použitelný v oblasti energetiky.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

Nadějný výzkum

Podle Radka Zbořila, vědeckého ředitele centra CATRIN, je vodík  jedna z nejudržitelnějších budoucích cest v udržitelné energetice a také v automobilovém průmyslu. Dosavadní metody pro výrobu vodíku však nejsou šetrné k životnímu prostředí, protože využívají toxická rozpouštědla.

Změnu ve výrobě vodíku může přinést jeho nová metoda výroby pomocí  materiálu nazvaného „hematen“. Jedná se o železitý minerál je obyčejný černošedý lesklý kámen s odstínem do červena.

„Díky vodě, slunci a ultrazvuku jsou z něj schopni vytvořit nejen vodík a to i v tunových množstvích, ale dá se využít získaného amoniaku také k přenosu vodíku,“ řekl Zbořil v rozhovoru pro Český rozhlas (ČRo).

Efektivní způsob skladování energie

Olomoučtí vědci jako první na světě přicházejí s novou technologií, kdy místo těch toxických organických rozpouštědel používají obyčejnou vodu a jako zdroj energie používají ultrazvuk,“ dodal Zbořil.

Nová metoda výroby zeleného vodíku z hematonu produkuje také amoniak, který se dá snadno transportovat. Ročně se je na světě transportuje asi 20 milionů tun.

S transportem amoniaku nejsou spojena žádná rizika, na rozdíl od vodíku, který je výbušný ve směsi s kyslíkem. Hematen se dá také efektivně využít podle vědců z CATRIN i pro skladování čisté energie.

Šance nejen pro energetiku

Nový materiál je nadějí zejména pro energetiku. „Vodík je podle mého názoru jedna z nejudržitelnějších budoucích cest v udržitelné energetice, zejména v automobilovém průmyslu,“ konstatoval Zbořil v rozhovoru pro ČRo.

Vodík jako palivo pro dopravní prostředky nebo jako zdroj energie by se mohl stát rozšířenou a ekologicky přijatelnou variantou již v brzké budoucnosti. Aktuálně se téměř polovina vyrábí z uhlí a ropy a vzniká tak velké množství škodlivých zplodin, je však možné vyrábět jej z obnovitelných zdrojů klimaticky neutrálním způsobem. V cestě zatím stojí vysoké náklady na výrobu zeleného vodíku, již v tomto desetiletí by se to však mohlo změnit.

Vodík může sloužit pro skladování velkého množství energie, kterou pak navíc bude možné poměrně snadno přepravovat. V době velké snahy o snižování skleníkových plynů tak zejména zelený vodík nabízí skvělou alternativu k fosilním palivům.  Podle loňské zprávy Institutu pro energie a přírodní zdroje by náklady na jeho výrobu měly do konce roku 2030 poklesnout o 50 %.