NREL: Solární energie zlevní až o 50 % do roku 2030 díky technologickému pokroku

Solární energie z velkých fotovoltaických elektráren v budoucnosti výrazně zlevní. Informuje o tom prestižní nezávislý americký výzkumný ústav NREL (National Renewable Energy Lab) ve své poslední studii pod názvem Annual Technology Baseline (ATB) 2021.

Zdroj: NextTracker

Pokles investičních nákladů

Studie ATB analyzuje dosavadní a budoucí vývoj sektoru velkokapacitních (tzv. utilitních) fotovoltaických elektráren (UFVE) v USA z pohledu cen energie a nákladů na výstavbu. Vědci z NREL se ve studii zaměřují zejména na analýzu UFVE o výkonu nad 100 MWp, které nejčastěji používají nejvýkonnější jednoosové trackery  (tj. naklápěcí jednotky).

U výše uvedeného typu UFVE se v roce 2020 dosahovaly průměrné investiční náklady (CAPEX) ve výši 1,01 USD/WAC. Podle expertů NREL dojde v roce 2030 k poklesu CAPEX až na hodnotu mezi 0,57-0,47 USD/WAC.

Pokud se naplnění výše uvedený očekávaný scénář vývoje, pak dojde k více než 50 % poklesu investičních nákladů na nové UFVE v USA v roce 2030 oproti současnosti.

Co přispěje k dalšímu poklesu cen solární energie?

Američtí vědci predikují, že další výrazný pokles CAPEX v roce 2030 bude způsoben v případě UFVE zejména díky až 30% růstu účinnosti panelů a také snížením cen střídačů. Dalším výrazným faktorem má být až 50% snížení instalačních nákladů a BOS (náklady na kabeláž, atd.), což má umožnit vyšší stupeň automatizace v rámci předmontáže modulů a kabeláže.

Zdroj: NREL

Podle analytiků NREL v budoucnosti dojde dále k využití uhlíkových vláken, které jsou mnohem levnější, jenž nahradí ocel a hliník používaných v současných konstrukcích. Další pokles CAPEX bude spojen s využitím bifaciálních panelů, který zvýší výtěžnost výroby solární energie až o cca 10-20 % dle podkladové vrstvy (tzv. albedo) v kombinaci s trackery.

Snížení systémových ztrát (lepší čištění panelů, snížení nákladů na servis a údržbu díky využití dronů), účinnější střídače a snížení poklesu degradace panelů se také bude podílet na vyšších výnosech z provozu UFVE v budoucnosti.

Výrazné zlevnění solární energie

Ve své studii ATB vědci z NREL predikují, že celkové náklady na výrobu solární energie (LCOE) poklesnou ze současných 29,39 až  47,14 USD/MWh až na 16,89 až  27,10 USD/MWh. V podstatě to představuje téměř 50% pokles LCOE během následující dekády.

Ve své prognóze experti NREL modulují další mírný pokles cen solární energie (LCOE) do roku 2050 až na úroveň 13,35 USD/MWh.  Studie ATB od institutu NREL shromažďuje aktuální a předpokládané údaje v jednom uceleném formátu určeném pro energetické analytiky a plánovače systémů.

„Porovnání možných budoucích energetických systémů závisí na předpokladech a scénářích,“ uvedla Laura Vimmerstedtová, energetická analytička NREL a vedoucí projektu ATB. „ATB poskytuje kritické předpoklady o nákladech a výkonnosti pro energetické analýzy, včetně studií prováděných i v dalších laboratořích mimo NREL.“