Nová technologie multibusbarových panelů DAH Solar pro fotovoltaické elektrárny

Multibusbarové (MBB) solární články představují vysoce inovativní fotovoltaickou technologii, která umožňuje maximalizaci výkonu solárních panelů. Jaké jsou výhody této technologie u mainstreamových půlených článků (HalfCut), které v současné době představují nejvyšší standard kvality panelů?

Zdroj: Smart Solar System

Obr.: Multibusbarová technologie panelů (zdroj: Smart Solar System)

Co je to Multi-Busbar?

 

Busbar představuje sběrnici, nebo-li tenký vodič, který se nachází napříč strukturou celého solárního článku. Busbary se mohou nacházet na přední či zadní straně podle typu použité technologie daného článku.

 

Hlavní funkcí busbaru je transport elektronu (proudu) v rámci jednotlivých článků, které se propojují v panelu. S rostoucími nároky na zvýšený výkon solárního panelů dochází v rámci solárních článků k navyšování počtu busbarů, což dokumentuje níže uvedený obrázek „evoluce busbarů“ v průběhu posledních let.

Zdroj: Smart Solar System

Obr.: Evoluce počtu busbarů v průběhu času (zdroj: studie ITRPV)

 

MBB jako nový vývojový standard

 

Zatímco většina výrobců solárních panelů v současnosti využívá 4-5 busbarové technologie článků, špičkoví výrobci preferují 9 a více busbarové technologie článků.

 

Rozdíl v kvalitě například 9MBB technologie umožňuje dosažení vyšší plochy absorbce solárního záření, a tím vyšší výkon panelu. Další přínosem jsou také nižší náklady na instalaci elektrárny (tzv. BOS) nebo-li instalace kabelů, invertorů, atd.

 

Obr.: Srovnání konvenčních článků a kvalitních 9MBB článků (zdroj: DAH Solar)

 

Výhody Multibusbarových (MBB) solárních článků

 

Díky vysoce kvalitním „Multibusbarovým“ (MBB) technologiím solárních článků, které jsou na trhu dostupné, dochází ke snížení ztrát při sběru elektronů, což vede ke zvýšení účinnosti a výkonu. Dalším efektem MBB článků je snížení tvorby tzv. „Hot-spotů (nebo-li horkých míst) na panelů, které způsobují degradaci výkonu.

 

Například kvalitní MBB panely od společnosti DAH Solar (viz obr. níže) disponují 9 busbary v rámci jednotlivých článků. Díky 9MBB vznikají mezi busbary pouze velmi malé mezery, které zkracují dráhu elektronů a tímto snižují jejich odpor.

 

Obr.: Výhody technologie 9MBB (zdroj: DAH Solar)

 

Díky využití 9MBB technologie v případě panelů DAH Solar lze oproti současném standardu 4-5MBB výrazně navýšit výkon z 310 Wp na 340 Wp a také účinnost panelů z 18,94 % na 20,13 %.

 

K dalším výhodám 9MBB článků patří vyšší mechanická odolnost panelů a rovněž vyšší absorbce slunečního záření (menší vliv zastínění). Z pohledu investora MBB technologie znamená vyšší výtěžnost, tj. maximalizaci výroby solární energie, a tím vyšší výnos z investice…

 

Obr.: Znázornění vyššího výkonu/učinnosti u MBB technologií (zdroj: DAH Solar)

 

 

Nižší investiční náklady

 

Další výraznou výhodou 9 MBB panelů jsou nižší náklady na instalaci solární elektrárny. Díky využití 9MBB technologie došlo v případě FVE o výkonu 20 MW ke snížení nároků na použitou plochu o 6,4 % a také k poklesu nákladů na instalaci o 6,2 % oproti standardní technologii PERC panelů.

 

V rámci samotné instalace také došlo k úsporám na BOS – tj. na kabeláži a dopravě materiálu na místo instalace.

 

Obr.: Znázornění úspor na instalaci v případě 9 MBB technologie (zdroj: DAH Solar)

 

Eliminace efektu zastínění díky unikátnímu Junction Boxu

 

Velkou novinkou v případě panelů společnosti DAH Solar je unikátní řešení tzv. Junction Boxu nebo-li propojovací skříně na zadní straně panelu.

 

Zatímco tradiční řešení (na níže uvedeném obrázku v levé části) je „homogenní“ v případě konvenčních panelů, DAH Solar využívá unikátní systém odděleného Junstion boxu (na obrázku níže v pravé části).

 

Obr.: Unikátní konstrukce Junction Boxu v pravo (zdroj: DAH Solar)

 

Efekt zastínění se u tradičních panelů projevuje tak, že kvůli malému zastínění či znečištění (např. ptačí trus či spadlé listy) u spodní řady článků dochází ke ztrátě výroby ve výši až 33 %. Panely značky DAH Solar však tento problém efektivně eliminují díky unikátnímu designu Junction boxu.

 

Kontakt na distributora a další informace

 

Technická specifikace panelů řady DAH Solar je ke stažení jako PDF soubor na tomto odkazu.

 

Kontakt na výhradního distributora panelů DAH Solar:

 

 

SMART SOLAR SYSTEM

La Alumino s.r.o.
Sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha
Sklad: Průmyslová 274, 272 01 Kladno, Areál Poldi
Tel: +420 774 105 722
Email: obchod@smartsolarsystem.cz
Web: www.smartsolarsystem.cz