Naučte se navrhovat fotovoltaické systémy s pomocí softwaru

Pokud chcete rozšířit okruh vašich znalostí a dovedností o další rychle rostoucí a perspektivní obor, můžete absolvovat jednodenní kurz navrhování FVE systémů s odborníky z výzkumného týmu Fotovoltaické systémy ČVUT UCEEB. Nejbližší termín konání je 22. června.

Kurz navrhování pořádá Cech akumulace a fotovoltaiky společně s odborníky z ČVUT UCEEB a je vhodný nejen pro projektanty, ale i pro všechny kdo se chtějí naučit navrhování fotovoltaických systémů na budovy, například na rodinné a bytové domy nebo provozovny podnikatelů.

Kurz zahrnuje problematiku správného návrhu zaměřenou zejména na oblasti, které regulují vyhlášky a zákony. Například to jsou hromosvody, hasiči a požadavky na projektovou dokumentaci. Dále se účastníci kurzu seznámí se zásadami rozmisťování fotovoltaických modulů na střechách budov včetně návrhu konstrukce a následně se seznámí s dimenzováním vodičů a střídačů fotovoltaických systémů. Jednotlivé bloky jsou doplněny o tipy z praxe a ukázkami výpočetních SW, které toto navrhování optimalizují. 

Kurz zohledňuje nedávné zjednodušení povolovacích procesů výstavby fotovoltaických elektráren do 50 kWp, kde již není potřeba stavební povolení ani projekt.

Další informace naleznete v podrobném programu kurzu spolu s volnými termíny a přihláškou.