Náhrada za dieselové agregáty: Česká firma vyvinula mobilní zdroj energie z vodíku

Česká technologická společnosti DEVINN s.r.o. nedávno v Ústí nad Labem představila unikátní zdroj elektrické a tepelné energie na a bázi palivového článku poháněného vodíkem. Zařízení poháněné vodíkem dokáže nahradit hlučné a kouřící diesel agregáty nebo se může také používat pro nabíjení elektromobilů.

Zdroj: Devinn

Zdroj: Devinn

Snadná transportovatelnost a škálovatelnost

Výhodou nového řešení H2BASE je snadná transportovatelnost a škálovatelnost. Zařízení se může snadno převést na místa, kde je potřeba energie. Sestavit lze různé množství bloků podle toho, kolik je zapotřebí výkonu a kapacity.

Srdcem systému H2BASE je vodíkový palivový článek, ve kterém probíhá syntéza vodíku a kyslíku. Protony vodíku procházejí membránou palivového článku a elektrony musí „drátem“ okolo – tedy konají elektrickou práci.

Pro pokrytí výkyvů odběru je systém vybaven vlastní vysokonapěťovou baterií. Vodík je uložen v tlakových zásobnících a kyslík se získává ze vzduchu v okolí. Výstupem je elektrická a tepelná energie.

“Základní jednotka mobilního palivového článku H2BASE má půdorys o rozměru jedné euro palety. Právě to umožňuje snadný transport. Zařízení disponuje tlakovým zásobníkem s kapacitou 14 kilogramů vodíku, což představuje ekvivalent zhruba 225 kWh,” představuje parametry systému Karel Souček, vedoucí vývoje ze společnosti DEVINN.

“Taková kapacita odpovídá nabití devíti vozů Škoda Citigo-e iV s baterií 36,8 kWh z 10 na 80 %. Pokud by se systém použil pro dodávky energie v běžné domácnosti, vystačil by více než 50 dní pokrývat chod běžných spotřebičů,” dodává Souček.

Univerzální řešení

Pro větší aplikace s větší spotřebou lze v systému H2BASE spojit více modulů, až do výkonu 100 kW a současně lze připojit i téměř neomezený počet zásobníků s vodíkem. Systém je univerzální, lze ho používat jako DC rychlonabíjecí stanici pro elektromobily, zdroj tepla nebo samozřejmě jako zdroj elektrické energie (zásuvka 400 V a 230 V). Na rozdíl od diesel generátorů je vhodný i pro použití uvnitř budov nebo v nízko emisních zónách.

Společnost DEVINN chce rozběhnout prodej prvních systémů H2BASE od začátku roku 2021. Mezi předpokládané typické uživatele patří například letní festivaly, sportovní nebo kulturní akce, kde může právě energie produkovaná čistým vodíkem nahradit elektřinu i teplo z diesel generátorů.

Systémy H2BASE lze také využít pro rychlé dobíjení elektromobilů například v místech, kde se testuje zájem o vybudování pevné dobíjecí stanice.

“Další možné aplikace našeho vodíkového systému jsou řešení pro bezemisní zóny, stavebnictví nebo jako záložní zdroj pro datová centra. Naším cílem je nabídnout na trhu konkurenci diesel generátorům. Velkou výhodou vodíku je pak ekologický a tichý provoz, takže neruší své okolí nepříjemným dýmem a hlukem. Náš systém také nemá žádné nebezpečné odpadní produkty. Výstupem je čistá voda,” představuje výhody H2BASE Karel Souček.

Flexibilní řešení

Cena produktu se bude pohybovat v jednotkách milionů korun. Konkrétní částka bude stanovena s ohledem na požadovanou konfiguraci dle parametrů výkonu, typu výstupu nebo počtu zásobníků. Volitelná je i forma provozu zařízení – se zásobováním vodíkem, s obsluhou či dopravou.

“Systém H2BASE je navržen s důrazem na dlouhou životnost. Do prvního většího servisního zásahu může běžet minimálně 20-25 tisíc provozních hodin. Do té doby si vystačí s běžnou údržbou ve formě výměny vzduchových filtrů nebo čištění chladičů. Zájemcům se samozřejmě dokážeme postarat o komplexní servis včetně vzdáleného monitoringu,” uvádí Souček.

Systém H2BASE vyvíjela společnost DEVINN dva roky, další rok pak probíhala validace, testování a optimalizace pro finální podobu produktu. Do vývoje investovala desítky milionů korun a využila také podpory z programu Ministerstva průmyslu a obchodu OP PIK – výzva Aplikace.

“Za vývojem technologie stojí parta asi dvaceti nadšených vývojářů a techniků ze středních a severních Čech. Dlužno dodat, že je to celé zaštítěno majitelem DEVINN a v současné době investorem do nových technologií – Lubošem Hajským,” doplňuje na závěr Souček.

V nadcházejících obdobích se DEVINN zaměří na vodíkové aplikace v dopravě či jako formu ukládání energie. Součástí dalšího vývoje bude také důraz na softwarové aplikace, které nabídnou snazší podporu používání vodíkových technologií v běžném životě – např. dobíjení elektromobilů.