Na Sokolovsku pomáhá největší úložiště elektřiny stabilizovat síť

Udržet stabilitu elektrické sítě a poskytovat podpůrné služby pro provozovatele přenosové soustavy ČEPS.  Toto jsou klíčové funkce nového největšího bateriového úložiště, které  bylo letos uvedeno do provozu  u Královského Poříčí u Sokolova. Za projektem stojí skupina SUAS GROUP, která takto pokračuje ve své vizi budoucího komplexního řešení energetické bezpečnosti a stability regionu.

Zdroj: SUAS GROUP

Největší akumulátor v Česku

Nové bateriové úložiště (BESS) disponuje úložnou kapacitou ve výši  7,45 megawatthodin¨. Je dosud největším obdobným zařízením v České republice. Nové zařízení je součástí velkého projektu společnosti SUAS GROUP pod názvem Energy Hub.

Hlavním cílem zprovoznění bateriového úložiště je udržování stability elektrické sítě a poskytování podpůrných služeb pro provozovatele přenosové soustavy ČEPS. Dále bude využíváno k obchodování na vnitrodenním trhu s elektřinou.

„Nejen Česká republika, ale celá Evropa musí jednak reagovat na potřebu zajistit alternativy ke klasickým zdrojům na výrobu elektřiny, ale také se dokázat vyrovnat s jejími výpadky. Z hlediska rychlosti uvedení do provozu i finanční návratnosti jsme právě bateriové úložiště vyhodnotili jako nejvhodnější způsob, jak poskytovat podpůrné služby v rámci přenosové soustavy,“ vysvětluje Jiří Pöpperl, předseda představenstva Sokolovské uhelné a skupiny SUAS GROUP.

Postaveno za sedm měsíců

„ Celý proces vybudování bateriové úložiště přes výběrové řízení, přípravu, dodávku a připojení trval 7 měsíců. Toto bateriové úložiště je momentálně největším projektem EIF v České republice a jeho výstavba je součástí našich dlouhodobých aktivit. Jsme potěšeni, že provoz plní naše očekávání a věříme, že BESS je jen začátkem naší dlouhodobé spolupráce se SUAS GROUP,“ říká Jiří Strnad, ředitel pro ČR v EIF, a. s. a jednatel SUAS BESS.

Firma SUAS Bess je společným projektem skupiny SUAS Group a Energetického investičního fondu (EIF). Jeho ředitel pro Českou republiku Jiří Strnad vyzdvihl právě rychlost realizace bateriového úložiště.

Generálním dodavatelem celého řešení se stala pro společnost SUAS BESS Sokolovská uhelná. Dodávku baterií zajistila společnost Nimble od společnosti Alfen z Holandska. Úložiště je instalováno v areálu hlídaného objektu rozvodny Marie, která je v majetku Sokolovské uhelné.

Klíčový projekt

Podle Miroslava Rohly, dalšího z jednatelů SUAS Bess, byly pro zajištění bezpečnosti provozu vybudované dvě totožné větve rekordního bateriového úložiště.

„Každá z nich je certifikovaná na 2,5 megawatt výkonu pro poskytování služeb výkonové rovnováhy,“ přiblížil Rohla technické parametry úložiště. Obě větve zařízení přitom podle něj lze do budoucna rozšiřovat.

Energy Hub je jedním z klíčových projektů společnosti SUAS Group. Do budoucna by se měl stát významným energetickým uzlem nejen pro Karlovarský kraj, ale bude mít přesah v rámci celé republiky. V něm by se měly propojit dosavadní zdroje Sokolovské uhelné, tedy například paroplynová elektrárna či teplárna s připravovanými zdroji fotovoltaických a větrných elektráren.

Jeho úkolem bude zajistit stabilitu sítě a efektivně využívat elektřinu vyrobenou z tradičních i obnovitelných zdrojů. Předpoklad je, že právě díky akumulaci a vytvořené energetické rezervě dokáže vyrovnávat neočekávané výkyvy ve výrobě elektřiny.