Na Ostravsku se rodí unikátní úložiště elektřiny na bázi gravitace

Nestálá povaha většiny obnovitelných zdrojů energie (tzv. interminentnost) klade zvýšené nároky na akumulaci elektrické energie. Tento problém hodlá skotský startup Gravitricity vyřešot pomocí takzvané gravitační věže, využívající k uskladnění energie sílu, která drží pohromadě celý vesmír – gravitaci. Jeden z prvních projektů firmy by mohl vzniknout v bývalém černouhelném dole ve Staříči nedaleko Ostravy.

Zdroj: Gravitricity

Smysluplné využití bývalé šachty

V areálu bývalého důlního závodu Staříč II by v budoucnu Technická univerzita v Ostravě (TUO) mohla zkoumat geofyzikální jevy v podzemí a důlní šachta by mohla najít využití pro unikátní způsob uchovávání elektřiny. Projekt podzemní laboratoře Underground Lab VŠB má s dolem, kde se černé uhlí netěží od roku 2017, velké plány. 

Zaplatit celý projekt by mohly peníze z evropského Fondu pro spravedlivou transformaci. Z něj by do Moravskoslezského kraje mělo přijít celkem 18,9 miliardy korun a kraj projekt TUO doporučil financovat právě z těchto peněz. Právě kilometr a půl hluboká šachta v bývalém dole na Staříči s více než dvěma kilometry horizontálních chodeb je pro podzemní výzkum i systém na akumulaci elektřiny z obnovitelných zdrojů, který počítá se spouštěním obřího závaží do velké hloubky, zásadní.

Sázka na gravitační baterii

Zatímco většina energetických společnosti sází na tradiční „chemické baterie“, britský startup Gravitricity rozvíjí koncept tzv. „gravitačních baterií“. V podstatě jde o baterii, která ukládá energii s využitím gravitačního systému uskladnění energie pomocí zvedání a pokládání velmi těžkých objektů.

Úplně stejně fungují vodní přečerpávací elektrárny. Gravitační akumulace funguje na poměrně jednoduchém principu. Když je elektřiny dostatek, systém pomocí elektřiny vytáhne velmi těžké závaží do výšky. Když je jí málo, elektřina se vyrobí zpět pouštěním závaží dolů. Elektrická energie se tak ukládá ve formě potenciální energie. Systém Gravitricity by měl mít účinnost mezi 80 až 90 %, což ve výše zmíněném výčtu patří spíše k nadprůměru.

Start-up Gravitricity už je přitom provozovatelem a majitelem gravitační baterie v Edinburghu o výkonu 250 kW.  Jistě není nezajímavé, že mechanické prvky, navijáky a ovládání prototypu vyrobí firma Huisman v České republice.

Slibná technologie

Díky inovacím britského startupu Gravitricity rodí nová průlomová technologie dlouhodobé akumulace energie s využitím gravitace. Životnost až 50 let, účinnost přes 90 %, reakční doba pod 1s předurčuje tuto technologii k „malé revoluci“ ve skladování energie (nejen) z OZE.

Gravitační baterie se mohou z ekologického i finančního hlediska vyplatit. Přední expert na akumulaci energie Oliver Schmidt z Imperial College London pro Gravitricity zpracoval analýzu, podle které po započtení všech nákladů – včetně výstavby, provozních nákladů a údržby – může být tento typ skladování levnější než lithium-iontové baterie. 

První velký projekt v Česku?

Gravitricity už jednalo se společností DIAMO i – Technickou univerzitou Ostrava o možné spolupráci s využitím prostorů bývalé šachty na Staříči na Ostravsku. Rozhodnutí o tom, kde toto úložiště bude stát, by mělo padnout počátkem příštího roku.

Hovoří se o tom, že by mohlo jít v první fázi o nové úložiště o kapacitě  2 MWh. V budoucnosti by se akumulační zařízení od Gravitricity mohlo rozšířit až na kapacitu 25 MWh.

Pokud se Gravitricity záměr vydaří, pak na Ostravsku dojde k využití bývalých uhelných dolů jako masivních zásobáren energie můžeme. Projekt tak umožní nalézt  nové využití pro stávající infrastrukturu a současně zmírní sociální dopady v místní hornické komunitě, která bude zasažena restrukturalizací v tomto regionu.

„V Česku se nám dostalo velmi vřelého přijetí a od hejtmana kraje jsme obdrželi oficiální dopis, který oznamuje podporu pro náš projekt,“ říká Chris Yendell, projektový manažer společnosti Gravitricity.