Modernizační fond: Desítky miliard přednostně pro energetické veterány?

Již za několik dní bude mít českou premiéru první virtuální veletrh a konference Smart Energy Forum, jenž proběhne ve dnech 25.-26. listopadu 2020. Důležitým diskutovaným tématem bude i nastavení Modernizačního fondu, který bude v oblasti obnovitelných zdrojů hlavním nástrojem budoucího rozvoje, někde dokonce jediným.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

 

Hrozba rozvoje moderní energetiky

S aktuálním návrhem pravidel však zástupci čisté energetiky zásadně nesouhlasí. Poškodil by prý živnostníky, malé a střední podnikatele, domácnosti i obce. Zvýhodňuje naopak velké energetické společnosti, a potlačuje to rozvoj moderní energetiky v Česku.

Velkou většinu z přibližně 150 až 200 miliard v Modernizačním fondu (MdF) by měli dostat přednostně ČEZ, Křetínského EPH, Tykačův Sev.en a další velké elektrárenské a teplárenské společnosti.

Vyplývá to z návrhu Obecného programového dokumentu k implementaci Modernizačního fondu, který v Programu č. 2 Nové obnovitelné zdroje energie (RES+) definuje za cílové příjemce podpory „Držitele licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)”. Výrobci elektřiny, kteří jsou zařazeni do systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, si tuto definici vykládají tak, že 100 % alokace bude určeno pouze jim.

Navíc, v sektoru čisté energetiky panují opodstatněné obavy, že tito energetičtí veteráni použijí velmi štědré státní dotace a budou za ně stavět předražené velké fotovoltaické elektrárny a velká akumulační úložiště (baterie). Na takovéto nastavení by doplatili všichni ostatní zájemci o obnovitelné zdroje – občané, živnostníci, malé a střední firmy či obce

Desítky miliard korun jen pro vyvolené?

Privilegovaný přístup k desítkám miliard z emisního obchodování už Česko jednou zažilo. V roce 2009 si ČEZ a další velké energetické společnosti prolobovaly v parlamentu formou přílepku k jinému zákonu nárok, že 40 % emisí CO2 nemusí pokrýt nákupem emisních povolenek a to za podmínky, že uspořené peníze investují do ekologických opatření.

Standardně jsou výnosy z aukcí povolenek příjmem státu, který tak přišel o 70 miliard korun (2010-2019). Šokující je, že více než 85 % tzv. ekologických investic přistálo v uhelné energetice (retrofity uhelných elektráren, teplárna České Budějovice, elektrárna Ledvice).

„Tohle oboje jsme tu už jednou měli. Povolenky takzvaně zdarma, které přihrály energetickým gigantům bezpracné desítky miliard výměnou za jejich investice do ekologizace. Anebo přemrštěná podpora pro velké solární elektrárny. Další podobný skandál by mohl pověst obnovitelných zdrojů nenapravitelně poškodit,” uvedl Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky.

Principy spravedlivé a efektivní podpory

Komora OZE coby zástupce sektoru obnovitelných zdrojů proto požaduje změnit textaci tak, aby finanční podpora Programu 2 RES+ na obnovitelné zdroje byla přístupná všem typům zájemců bez rozdílu. Model přidělování investiční podpory musí splňovat tři základní principy:

  • princip otevřenosti všem okruhům příjemců. Do nové obnovitelné energetiky se zapojují občané, živnostníci, malé a střední firmy či obce, a to přímo či prostřednictvím komunitní energetiky.

Okruh příjemců podpory nebude nijak omezený, tzn. o podporu bude moci zažádat každý budoucí vlastník plánovaného nového obnovitelného zdroje. 

  • princip 60-60 / stát preferuje lokální výrobu z OZE a v případě fotovoltaiky instalace na budovách a okolí před výstavbou ve volné krajině.

Minimálně 60 % alokace RES+ bude rezervováno pro obnovitelné zdroje energie určené primárně pro lokální spotřebu (stát pro prvním selhání v regulaci rozvoje OZE musí podpořit především decentrální rozvoj OZE).

V případě FVE bude minimálně 60 % alokace pro FVE určeno pro zdroje, které jsou instalovány v místě lokální spotřeby či poblíž, tzn. jako součást obvodové konstrukce budovy (střecha, fasáda, balkon, přístřešek) nebo okolí (zpevněné či nevyužité plochy),

  • princip dotační transparentnosti

Provádění pravidelné transparentní kontroly přiměřenosti podpory a motivačního efektu, aby bylo zcela vyloučeno poskytování nepřiměřené podpory, případně dotování projektů, které se uplatní na trhu bez podpory.

Provádění evaluace technicko-ekonomických parametrů a stanovení přiměřené výše dotace, která bude v případě využívání aukce pro velké instalace použita, jako maximální v soutěži přípustná. Monitorování technicko-ekonomických parametrů bude kontinuální, změna v případě změn na trhu. Technologicky specifické aukce, které budou použity pro velké projekty, budou vyhodnocovány na základě jediného kritéria, a to požadované dotace.

Unikátní diskuze nejen o dotacích

Modernizační fond je v oblasti obnovitelných zdrojů hlavním nástrojem budoucího rozvoje. Kritický Program 2 RES+ disponuje nejvíce prostředky (38,7 %) z Modernizačního fondu, kde je aktuálně předpokládáno rozdělení celkových prostředků ve výši až 200 mld. Kč do roku 2030. Program RES+ Modernizačního fondu tak bude s očekávanou alokací cca 60 až 80 mld. zdaleka největší) podpůrným nástrojem rozvoje nových obnovitelných zdrojů v příští dekádě.

Program 2 RES+ totiž bude disponovat násobně či dokonce řádově více prostředky než ostatní programy, ze kterých je či bude možné rozvoj obnovitelných zdrojů platit (Nová zelená úsporám, operační programy, Národní plán obnovy, Fond spravedlivé transformace).

O tom jak správně nastavit dotace můžete diskutovat se Štěpánem Chalupou, Alešem Hradeckým  a dalšími experty během konference Smart Energy Forum, jenž proběhne ve dnech 25.-26. listopadu 2020.