Ministr Síkela otevírá příležitosti pro české firmy v solární energetice na Balkáně

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela vede podnikatelskou misi do Albánie a Severní Makedonie. Obě země nabízí mnoho příležitostí pro české firmy v oblasti moderní energetiky, dopravní infrastruktury, kritických surovin, těžebních technologií nebo v oblasti smart cities.

Zdroj: MPO

Pomoc českým podnikatelům

Cílem je pomoci podnikatelům v navazování kontaktů s jejich místními protějšky a podpořit je v rozvoji stávajících projektů. Podnikatelskou misi organizuje společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu Svaz průmyslu a dopravy České republiky.

„Severní Makedonie a Albánie nám jsou blízké nejen svou polohou, ale také  geopolitickým ukotvením a orientací na Západ. Mým hlavním cílem je prohloubit naši spolupráci a pomoci zprostředkovat českým podnikům kontakty s albánskými a severomakedonskými protějšky. Během bilaterálních jednání se svými protějšky z ministerstev hospodářství, energetiky, infrastruktury nebo investic se zaměřím na konkrétní projekty v regionech, které jsou šité na míru pro české firmy. Velký potenciál vidím zejména v oblasti energetiky, dopravy, hornictví a kritických surovin nebo v oblasti smart cities,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že součástí podnikatelské mise je zhruba dvacítka českých podnikatelů. 

Energetický mix Severní Makedonie stojí zejména na výrobě elektřiny z uhlí, dále jsou v malém množství zastoupeny obnovitelné zdroje energie. Více než 30 procent elektrické energie dováží země ze zahraničí, proto se pro vzájemnou spolupráci nabízí právě oblast energetiky.

Severní Makedonie plánuje zvýšit výrobu elektřiny, přilákat investice a diverzifikovat dodávky energie. Již nyní v této oblasti začala s budováním plynárenské soustavy. Pro české firmy by se mohlo jednat o příležitost v oblasti terciálních zdrojů, které dodávají energii koncovým zákazníkům.

Ministr Síkela bude v Albánii jednat s místopředsedkyní vlády a ministryní infrastruktury a energetiky Belindou Balluku, náměstkem ministra ekonomiky, kultury a inovací Endritem Yzeirajem a povede českou část na zasedání česko-albánské Smíšené pracovní skupiny pro hospodářskou spolupráci a zúčastní se místního byznysového fóra.

Albánie zažívá v posledních letech boom obnovitelných zdrojů energie. Země plánuje diverzifikaci zdrojů pro výrobu elektřiny, například revitalizaci vodních a výstavbu solárních elektráren.

„Česká republika může zemi pomoci s modernizací těchto technologií nebo s dodávkami vybavení pro plynovody a solární panely. Jednat budeme také o průzkumu, těžbě a zpracování nerostných surovin a o vytvoření společných projektů při hledání ložisek kritických surovin,“ dodává ministr Síkela.

Nové příležitosti v Albánii ve fotovoltaice

Na počátku února se v Albánii vypsaly aukce na rozvoj solární energetiky. Nabídky je nutné předložit do 17. května 2024. Jde o první tzv. hybridní aukci, kde stát garantuje výkup poloviny vyprodukované elektřiny po dobu 15 let, ale vše ostatní si musí investor zajistit sám.

Albánie dále pokračuje s výstavbou solárních elektráren. Do pěti let má být uvedeno do provozu celkem 850 MW instalovaného výkonu solárních zdrojů, což bude cca 25 % energetického mixu v roce 2028.

České firmy se mohou na těchto projektech podílet jako investoři nebo jako projektanti či dodavatelé technologických komponentů.Vláda výstavbu a provoz velkých „strategických“ solárních elektráren přenechala plně soukromým investorům. Ti se však musí o příslušnou licenci utkat mezi sebou v aukci. Stát garantuje po dobu 15 let výkupní množství elektřiny, což bývá obvykle 50-70 % instalované kapacity, a tuto elektřinu bude kupovat za v aukci investorem nabídnutou nejnižší výkupní cenu.

Třetí státní aukce byla vyhlášena na výstavbu a provoz solárních parků až do celkového instalovaného výkonu ve výši 300 MW, z čehož na jednoho nabízejícího připadne minimálně 10 MW a maximálně 100 MW. Uzávěrka aukce je 17. května 2024, k vyhlášení vítězů má dojít 10. července 2024.