Ministr Hladík: Připravujeme akcelerační zóny pro rozvoj OZE

Česko potřebuje nutně rozjet stavbu obnovitelných zdrojů energií. Hlavně to platí u větrníků, ke výrazně zaostáváme za sousedním Polskem či Rakouskem. Kdy u nás vzniknou akcelerační zóny?

Zdroj: MŽP

Nová strategie

Česko zaspalo a oproti drtivé většině zemí EU je o deset let pozadu s rozvojem obnovitelných zdrojů energie. O to více na ní dopadá nestabilita v dodávkách energetických surovin, vysoké ceny energií a také emisní stopa z fosilních paliv, která zhoršuje vývoj a dopady klimatické změny. Přitom má ČR, i když je kontinentální zemí, ve využití OZE velký potenciál.

Ministerstvo životního prostředí proto hledá způsob, jak národní handicap co nejrychleji napravit. Proto se po půlroční přípravě mapových podkladů pro vytipování oblastí s potenciálem pro rozvoj OZE v celé ČR, modelování těchto zón na půdě MŽP a spolupráci s resortními organizacemi, ostatními resorty, kraji, nevládními organizacemi rozhodli udělat další krok přípravy těchto strategií.

Cílem akceleračních zón je odstranit administrativní a legislativní bariéry, které mohou brzdit výstavbu a rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Ministerstvo životního prostředí má za úkol vytyčit tyto zóny a vytvořit pro ně příznivé podmínky pro investory a projektové záměry v oblasti OZE.

Kdy a kde vzniknou akcelerační zóny?

Takové zóny by měly být ve všech krajích, celkově by jich na území Česka mělo vzniknout několik desítek, řekl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) při nedávné návštěvě větrného parku ve Václavicích na Liberecku, který je druhým největším v Česku.

„Rozvoji zelených zdrojů energie brání zdlouhavé povolovací procesy a limity dalších veřejných zájmů. Řešením, jak výstavbu urychlit, je vytipování oblastí, kde by byla výstavba ulehčena. Takové zóny nebudou obcím a krajům v cestě k čisté a komunitní energetice zbytečně klást překážky v podobě přísných a nejasných pravidel,“ řekl  ministr Petr Hladík (KDU-ČSL) .

Akcelerační zóny by chtěl Hladík připravit a legislativně zajistit do roku 2025. Doba potřebná pro vyřízení všech nutných povolení pro stavbu by se pak podle ministra mohla v optimální variantě zkrátit na jeden rok.

Dnes podle developerů trvá příprava projektu i deset let, a to bez ohledu na to, zda je v plánu výstavba jedné větrné elektrárny nebo parku se 13 stožáry, jako je ten ve Václavicích. I to je jeden z důvodů, proč se za poslední tři roky v Česku žádná nová větrná elektrárna nepostavila.

„Již jsme zpracovali návrh, kde by takové zóny mohly být. Teď na podzim je chceme probrat s jednotlivými krajskými reprezentacemi. Naše představa je taková, že by to měly být jednotky zón v každém kraji, tak aby tam také šel vyvést ten výkon. A já bych si představoval, že by tyto zóny měly být legislativně ukotveny v lednu 2025,“ dodal Hladík.