Ministr Havlíček: Snížení podpory solárním elektrárnám není politickou objednávkou

Vláda minulý týden schválila novelu zákona o podporovaných zdrojích energie (NZPOZE). Cílem NZPOZE je zavést nástroje a také opatření požadovaná Evropskou komisí, která přispějí k plnění nových cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) do roku 2030. Novela také počítá s kontrolou tzv. překompenzace, tedy přiměřenosti podpory pro OZE postavené do roku 2012 a se zavedením pravidel pro nové obnovitelné zdroje energie.

 

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

 

Ministr odmítá kritiku

 

Na návrh NZPOZE se řad z řad solárníků ihned ozvaly hlasy, že jde o politickou objednávku. Tzv. solární barony opakovaně kritizoval prezident Zeman v rámci svých projevů na veřejnosti.

 

„To je úplný nesmysl“, reagoval ministr Havlíček na označení NZPOZE jako „politickou objednávku.

 

Podle Havlíčka byla přijato opatření vůči solárním elektrárnám z minulosti (NZPOZE se vztahuje pouze na provozní podporu FVE postaveným do roku 2012) již dlouhodobě očekávána.

 

„Vyplývá z toho, že podpora fotovoltaiky je největším tunelem, který kdy v českých zemích nastal. V roce 2009 a 2010 naprosto selhali politici a regulatorní úřady, takže se těm, kteří stačili instalovat elektrárny do konce roku 2010, garantovala na 20 let naprosto neuvěřitelná výkupní cena,“ dodal v rozhovoru Havlíček pro deník Právo.

 

V důsledku „pochybení minulých vlád“ to bude podle Havlíčka jen na fotovoltaice stát 500 miliard korun, na všech obnovitelných zdrojích jeden bilion. Problém je v tom, že míra podpory pro „soláry z minulosti“ je naprosto gigantická a podíl na výrobě elektřiny je zanedbatelný.

 

Na fotovoltaiku platíme ročně 29 miliard, tedy 63 procent veškeré podpory obnovitelných zdrojů. Ale vyrábí jen 2,6 procenta elektřiny. U biomasy dáváme 4 miliardy ročně a její podíl na výrobě elektřiny je 4,6 procenta,“ dodal Havlíček.

 

Až 10 miliard úspor

 

Jak upřesnil Havlíček, zaváděná opatření v rámci NZPOZE mají co nejvíc eliminovat další náklady na provozní podporu a maximálně zohledňovat situaci na energetickém trhu. Díky snížení podpory pro solární elektrárny, tím stát a poplatníci ušetří až 10 miliard korun ročně.

 

„Možnost snížení ceny je, dnes část gigantické podpory platí stát a část spotřebitelé a firmy Když ušetříme 7 až 10 miliard korun, tak to se dá rozdělit mezi rozpočet, domácnosti a firmy. Nevidím důvod, proč by měly domácnosti platit na účet fotovoltaiky každý rok 1200 Kč. Rozuměl bych tomu za předpokladu, že by z toho byl dostatek výroby elektřiny, což ale není,“ doplnil Havlíček.

 

V rámci NZPOZE se IRR (vnitřní výnosové procento jako ukazatel rentability) se u výroben, které využívají energii vody, větru a geotermální energii stanovilo na 7 procent, u fotovoltaických zdrojů 6,3 procenta, u biomasy jde o 9,5 procenta a u bioplynu se jedná 10,6 procenta. Pokud by výrobna překročila zákonem stanovenou mez uvedeného ekonomického parametru, znamenalo by to nadměrnou výši podpory a musela by se aplikovat opatření, která by tento nepoměr odstranila.

 

„Novela do tuzemského práva rovněž zavádí nástroje, které se týkají slučitelnosti podpory energie z obnovitelných zdrojů a dalších podporovaných zdrojů energie s vnitřním trhem Evropské unie. Jde o tzv. kontrolu překompenzace, která v praxi znamená posuzovat ziskovost podporovaných elektráren přes takzvané vnitřní výnosové procento (IRR),“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku René Neděla.

 

Další změny

 

Další novinkou, kterou NZPOZE přináší, je aukční mechanismus podpory pro nové obnovitelné zdroje. „Jedná se například o nastavení výše podpory vysoutěžené z aukcí určené především pro střední a větší zdroje, využívání zeleného hodinového bonusu pro menší zdroje nebo zavedení opatření pro udržení energeticky efektivních současně provozovaných výroben elektřiny a tepla v provozu,“ říká ministr Havlíček.

 

Změny vyvolané NZPOZE znamenají také nutnou úpravu energetického zákona. V něm se musí upravit a doplnit například působnost Ministerstva průmyslu a obchodu a operátora trhu, nebo nově definovat některé pojmy. Tyto nezbytné úpravy energetického zákona dnes vláda projednala spolu s novými pravidly pro podporované obnovitelné zdroje energie (POZE).

 

Pozdě, ale přece

 

Expert na obnovitelné zdroje Hnutí Duha Tomáš Jagoš přivítal, že vláda novelu zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE) konečně schválila.

 

„Pozdě, ale přece, chtělo by se říct v reakci na pondělní vládní rozhodnutí novelizovat zákon o POZE a obnovit počínaje rokem 2021 provozní podporu pro nové projekty obnovitelných zdrojů. Vadou na kráse je však kromě více než sedmiletého čekání a přetrvávající nejistoty ohledně schválení Poslaneckou sněmovnou i absence podpory pro jeden z nejvýznamnějších tuzemských obnovitelných zdrojů – slunce,“ dodal Jagoš.

 

Jagoš dále upozorňuje, že v rámci NZPOZE chybí i specifická podpora pro komunitní projekty. Přesto Jagoš považuje z pohledu boje s klimatickými