Město Hlučín hledá dodavatele na výstavbu městské fotovoltaické elektrárny

Město Hlučín vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku pro akci s názvem „Fotovoltaická elektrárna pro Domov pod Vinnou horou“. Případní zájemci o realizaci díla mají podat závazné nabídky v termínu do 29. března 2021.

Zdroj: Soleol

Předmět zakázky

Na základě rozhodnutí výběrové komise pro zadávání veřejných zakázek Vás tímto vyzýváme k podání nabídky na realizaci akce pod názvem „Fotovoltaická elektrárna pro Domov pod Vinnou horou“.

Předmětem zakázky s názvem „Fotovoltaická elektrárna pro Domov pod Vinnou horou“ je kompletní dodávka zařízení, instalace a zprovoznění fotovoltaické elektrárny (dále jen „FVE“). Jedná se o instalaci fotovolatického systému na střeše objektu Domova pod Vinnou Horou.

Předmětem bude osazení 60ks fotovoltaických panelů o výkonu 24,6kWp na střeše Domova p. Vinnou Horou s jihozápadní orientací. Panely budou vyrábět elektrickou energii do vnitřní sítě objektu domova pro seniory. Střídač bude umístěn na střeše u fotovoltaického systému na konstrukci.

Pokud máte zájem, nabídku zpracujte podle následujících zadávacích podmínek, které jsou uvedeny na webu města.