Město Břeclav snižuje energetickou náročnost svých objektů s pomocí střešních solárů

Zdroj: SFŽP

Úspory díky EPC kontraktu

Břeclav uzavřelo se společností Amper Savings desetiletou smlouvu o poskytování energetických služeb s garantovanou úsporou (metoda EPC, tzn. Energy Performance Contracting). Díky modernizaci zimního stadionu, 4 základních škol a 3 budov městského úřadu a policie město ušetří miliony za energie. Mimo jiné vymění osvětlení, zlepší vytápění či instaluje fotovoltaické panely.

Společnost Amper Savings pak městu garantuje, že v průběhu následujících deseti let ušetří minimálně 36 milionů korun v cenách referenčního roku 2019.

„S ohledem na aktuální bezprecedentní ceny energií na burze ale očekáváme násobně vyšší úspory veřejných prostředků, které mohou být účelně využity pro další snížení energetické náročnosti městských budov či jinak vynaloženy ve prospěch občanů města,“ vysvětluje Martin Černý, vedoucí ekonomického odboru města Břeclav.Díky tomuto EPC projektu budou na vybraných objektech dosaženy úspory elektrické energie ve výši minimálně 45 %, na teple 32 % a na vodě 32 %, celkové emise CO2 poklesnou o 858 tun/rok, což znamená 41% snížení oproti referenčním spotřebám.

Instalace střešních fotovoltaik o výkonu 200 kWp

„Jsme rádi, že metoda EPC začíná při modernizaci veřejných budov a snižování uhlíkové stopy převažovat nad výběrovými řízeními, kde jediným kritériem je cena. U EPC totiž dodavatel garantuje budoucí smluvně definovanou efektivitu navrženého technického řešení a přebírá odpovědnost za reálné dosažení úspor. Město Břeclav se dlouhodobě profiluje jako energeticky zodpovědné město a tento EPC projekt je dalším krokem k tomu, aby se stalo jedním z lídrů české moderní komunální energetiky,“ uvádí Martin Nádeníček, předseda představenstva skupiny Amper.

Všechny dotčené objekty se dočkají instalace střešních fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu téměř 200 kW, díky čemuž se stanou částečně energeticky soběstačné.

Žáci na základních školách se mohou těšit na větší komfort v podobě IRC regulace vytápění jednotlivých učeben a výměny starého osvětlení za nová LED svítidla, která při výrazně nižší spotřebě elektrické energie zajistí lepší hygienické podmínky pro výuku.

Pracovníci městského úřadu jistě v letních měsících ocení instalaci venkovních žaluzií na jihozápadní a jihovýchodní části budovy a klimatizačních jednotek. Zimní stadion se dočká instalace nových vzduchotechnických jednotek v šatnách, kombinované výroby elektřiny a tepla a využití odpadního tepla z čpavkového hospodářství.

V rámci všech objektů pak dojde ke sjednocení řídicích systémů na jednotném dohledovém systému měření a regulace. Následujících 10 let po realizaci těchto úsporných opatření pak bude Amper Savings městu poskytovat služby aktivního energetického managementu. Po celou tuto dobu se tak bude kontinuálně snažit dále optimalizovat náklady na provoz těchto objektů.

„Jedná se o první významnější krok ke snížení energetické náročnosti budov v majetku města, ve kterém chceme postupně pokračovat i v dalších letech. V náročných podmínkách zvyšujících se nákladů na energie je to cesta, jak opravdu hodně ušetřit. Ušetřené prostředky chce město dále investovat do obnovy svého majetku a snižování uhlíkové stopy města,“ uvádí vedoucí ekonomického odboru Martin Černý.