LONGi Solar dosáhla v novém žebříčku bankovatelnosti solárních modulů vysoké hodnocení

Přední světový výrobce solárních panelů, čínská společnost LONGi Solar, získala v prvním čtvrtletním vydání nového žebříčku bankatelnosti serveru PV-Tech hodnocení AA. LONGi Solar je jedním z pouhých čtyř dodavatelů solárních fotovoltaických (PV) modulů, kteří se kvalifikují v kategorii AA s nejlepším výkonem v celém sektoru.

LONGi Solar


Nový ratingový nástroj

Systém hodnocení bankovatelnosti PV Tech („rating“) je prvním kvalifikovaným nástrojem v solárním průmyslu, který umožňuje investorům porozumět a porovnat dodavatele solárních modulů. Analýza sleduje širokou škálu aspektů výroby a finančního výkonu a jejich kombinací tak, aby bylo vytvořeno celkové skóre bankovatelnosti mezi 0 a 10. 

Podle ratingu jsou společnosti odstupňovány do devíti kategorií rizik od hodnocení AAA (nejbankovatelnější) po hodnocení C (vysoké riziko).

Rating je v posledních pěti letech považován za výzkumný úspěch analytického týmu PV Tech. Vyhodnocuje stupeň investičního rizika (nebo financovatelnost) pro všechny výrobce solárních modulů, který se kombinuje s výrobními kapacitami a hodnocením finančního zdraví. 

Úspěch díky inovacím

V současné době žádná společnost nezískala rating na stupni AAA a nejlepší 4 společnosti mají hodnocení AA. Značky PV-Tech a PV ModuleTech jsou uznávány jako nejdůvěryhodnější nezávislé výzkumné instituce třetích stran pokrývající segment fotovoltaiky (PV); konkrétně související s dodavateli solárních modulů.

„Společnost LONGi v posledních letech vždy trvala na technologických inovacích a neustále zvyšovala investice do výzkumu a vývoje,“ uvedl předseda představenstva společnosti LONGi Zhong Baoshen. 

„Vždy věnujeme pozornost udržitelnému rozvoji společnosti LONGi a udržujeme finanční stabilitu a zdraví. V budoucnu se společnost LONGi bude i nadále věnovat poskytování spolehlivějších produktů a služeb zákazníkům,“ dodal Baoshen.

Jak uvedl ředitel výzkumu ve společnosti PV-Tech Dr. Finlay Colville: „Společnost LONGi Solar rychle přešla z dodavatele s hodnocením CCC v roce 2014 ke statusu jednoho z nejvíce bankovatelných dodavatelů modulů, kteří se dnes nacházejí v nejvýkonnější kategorii AA. Společnost je na cestě k dosažení statusu AAA v příštích 12 měsících, což odráží silné finanční a výrobní operace.“

Společnost LONGi je jedním z předních čínských výrobců solárních panelů s plně vertikálně integrovaným monokrystalickým dodavatelským řetězcem od křemíkových ingotů, destiček, článků až po moduly. Do konce roku 2019 dosáhne kapacita výroby článků a modulů společnosti celkového výkonu 10 GW a 16 GW a očekává se, že na konci roku 2020 dosáhne kapacity 15 GW a 25 GW.