Lídr trhu žádá čínskou vládu, aby ukončila nesmyslnou cenovou válku ve fotovoltaice

Čínská společnost LONGi, která patří k největším  světovým výrobcům solárních panelů,  žádá čínskou vládu, aby zastavila nesmyslnou cenovou válku, která srazila ceny fotovoltaických panelů na samé dno. Toto se však negativně propisuje do kvality vyráběných produktů a celkově to má zničující dopad na celý solární průmysl.

Zdroj: LONGi Solar

Destrukce trhu

Zhong Baoshen, předseda představenstva předního světového výrobce panelů LONGi vyzval na počátku březnu čínskou vládu k zavedení nových aukčních pravidel, která mají zabránit destruktivnímu dopadů cenové války v solárním průmyslu. O důsledcích kontroverzní cenové války informoval prestižní německý ekonomický deník Handelsblatt.

Podle Zhonda jsou v současnosti při výběrových řízeních ceny často jediným kritériem pro dodávku fotovoltaických komponentů. Aby někteří výrobci fotovoltaických komponentů vyhráli výběrové řízení, nabízejí často mnohem nižší cenu, než jsou reálné náklady na výrobu fotovoltaických panelů.

Po vítězství ve výběrových řízeních tito výrobci snižují náklady na pořízení materiálů a výrobu, aby kompenzovali vzniklé ztráty, což vede ke snížení kvality výrobků. Tito výrobci proto nemohou zaručit bezpečnost, spolehlivost a efektivní výkon fotovoltaických komponentů po celou dobu jejich životnosti, čímž ohrožují investory do fotovoltaických elektráren.

Zhonga jako šéf LONGi označil tento jev, kdy jsou nabídkové ceny nižší než náklady na fotovoltaické komponenty, za „neudržitelný“.

Nová pravidla

„Čínská vláda by také měla takové nabídky zásadně zakázat a příslušné průmyslové asociace by měly rovněž zveřejnit nové pokyny pro výběrová řízení,“ požaduje Zhong.

„Nepoctiví výrobci solárních produktů využívají nízké ceny k tomu, aby získali zakázky jako první. Pokud se jim nepodaří výrobky dodat, měli by být nahrazeni jinou společností. Ve skutečnosti však tito solární výrobci budou s kupujícími vyjednávat, protože pro kupující je velmi obtížné přiznat, že v posledním výběrovém řízení bylo učiněno špatné rozhodnutí,“ uvádí Zhong.

Proto Zhong navrhuje zavést nová pravidla pro výběrové řízení pro solární průmysl. Kupující by například mohli jako kritérium použít průměrné ceny nabídek a vyloučit nejvyšší a nejnižší ceny. To by mohlo povzbudit výrobce solárních zařízení, aby nepředkládali nabídky s nepřiměřeně nízkými cenami.

Šéf Longi Zhong také navrhuje zahrnout do výběrových řízení kritéria udržitelnosti, jako jsou technologické inovace, kvalita a spolehlivost fotovoltaických komponentů a také obchodní zkušenosti.

Nadměrná nabídka tlačí ceny dolů

V Číně se stalo spíše vzácností, že by vrcholový manažer jako Zhong vystoupil s politickými požadavky – ale také to ukazuje, pod jakým tlakem se odvětví fotovoltaiky nyní nachází.

Čínská vláda považuje solární průmysl za jeden z „nových tří pilířů“, které mají nahradit problémový sektor nemovitostí jako motor růstu. K dalším pilířům čínské ekonomiky má patřit elektomobilita a bateriové technologie.

Podle zprávy společnosti Wood Mackenzie, která se zabývá výzkumem trhu, Peking do roku 2023 investuje do rozvoje domácího solárního průmyslu více než 130 miliard dolarů. Proto rozvoj fotovoltaiky Čína masívně podporuje.

Proto v současnosti žádná jiná země na světě nestaví tolik solárních zařízení jako Čína. V loňském roce země instalovala téměř 220 gigawattů, což je více než polovina nově instalované světové fotovoltaické kapacity. Prudký rozvoj trh a vznik nových výrobních kapacit však vede k nadměrné nabídce – a tlačí ceny fotovoltaických panelů prudce dolů.

Před cenovou válkou varují i další čínské společnosti: Gao Jifan, generální ředitel jednoho z největších výrobců panelů společnosti Trina Solar, předpovídá, že menší výrobci budou kvůli extrémně nízkým cenám vytlačeni z trhu.