Neděla (MPO): Rozvoj OZE v Česku urychlí nová legislativa na podporu akumulace a agregace energie

Akumulace energie, agregace, flexibilita a zlepšení ochrany zákazníků. Je jsou hlavní prvky řízení novely energetického zákona LEX OZE 3, kterou ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poslalo do mezirezortního připomínkového řízení minulý týden. Novela obsahuje úpravy v oblasti moderní elektroenergetiky.

René Neděla (zdroj: MPO)

 

O novele LEX OZE 3 můžete diskutovat s René Nedělou, zástupcem vrchního ředitele sekce energetiky a jaderných zdrojů z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, který vystoupí z přednáškou na konferenci Smart Energy Forum v Praze.

Nová pravidla pro akumulaci energie

Novela LEX OZE 3 upravuje práva a povinnosti provozovatelů zařízení pro ukládání elektřiny, typicky velkých bateriových systémů. To usnadní řízení výroby a spotřeby elektřiny, které je zásadní pro stabilitu přenosových sítí.

Ke stejnému cli by měla směřovat i pravidla pro flexibilitu lokálních výrobců a spotřebitelů energie a možnost sdružování malých výrobců do větší skupiny, která bude předvídatelnější z hlediska celkové výroby elektřiny. LEX OZE 3 je v převážné míře transpozicí legislativy Evropské unie.

Ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN) uvedl, že novela přinese zásadní modernizaci energetiky.  „Domácnosti a firmy si budou moci mnohem lépe řídit výrobu a spotřebu elektřiny. Díky tomu sníží výdaje za energie a posílí svou energetickou nezávislost. Věřím, že tato novela dále podpoří rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice a zajistí také větší stabilitu výroby elektřiny z OZE,“ Ministr průmyslu Jozef Síkela.

Týká se zejména oblasti moderní energetiky a obsahuje právní úpravu ukládání elektřiny, agregace a flexibility. Novela energetického zákona obsahuje i řadu změn, které zlepší ochranu zákazníků.

Důraz na flexibilitu a agregaci energie

Zařízení pro ukládání elektřiny umožní „uskladnit“ přebytečnou elektřinu na jinou formu energie, kterou je následně možné opět přeměnit na elektřinu v jednom předávacím místě a využít, kdy je potřeba. Čímž je možné lépe řídit svoji výrobu a spotřebu.

Flexibilita umožní řízené změny odběru nebo dodávky elektřiny do nebo z přenosové nebo distribuční soustavy v určitém časovém úseku oproti sjednanému nebo předpokládanému průběhu odběru nebo dodávky elektřiny v reakci na změny ceny elektřiny na trhu nebo poptávky flexibility.

To může vést ke snížení energetických špiček, které se často vyskytují v době vysoké poptávky. Zároveň umožní rozložení spotřeby energie rovnoměrně v průběhu dne.

Moderní energetika bude decentralizovaná na desítky až stovky tisíc různých zdrojů, jejichž výroba elektřiny nebude vždy pravidelná či předvídatelná. Princip agregace umožní sdružovat více výrobců do jedné větší, efektivnější, ale také z hlediska výroby elektřiny předvídatelnější skupiny.

Tato skupina může zahrnovat více druhů elektráren od větrné po solární, které se mohou navzájem doplňovat. Agregovat navíc bude možné nejen výrobu, ale také spotřebu elektřiny. To znamená, že například, když bude nabídka elektřiny omezená, bude moci agregátor regulovat spotřebu odběratelů sdružení členů své skupiny. V rámci zákona půjde o činnost vykonávanou fyzickou nebo právnickou osobou, takzvaným agregátorem. Tato osoba bude sdružovat výrobu, spotřebu, ale také možnosti akumulace jednotlivých účastníků trhu s elektřinou s cílem nabídnout sdruženou flexibilitu na trzích. 

Novela doplňuje předchozí novelu LEX OZE II v oblasti aktivního zákazníka, energetických společenství a datového centra, na všechny uvedené subjekty má akumulace, agregace a flexibilita přímý dopad.

O novele LEX OZE 3 můžete diskutovat s René Nedělou, zástupcem vrchního ředitele sekce energetiky a jaderných zdrojů z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, který vystoupí z přednáškou na konferenci Smart Energy Forum v Praze.